NA MOJANSKOJ RIJECI ZAVRŠENO VIŠE OD 80 ODSTO RADOVA

Male hidroelektrane u Andrijevici gotove do kraja septembra

Izgradnja tri male hidroelektrane (mHE) na vodotoku Mojanska rijeka u Andrijevici je u finalnoj fazi sa stepenom završenosti većim od 80 odsto, potvrđeno je u izvještaju nadzornog organa.

Planirani rok za završetak svih radova je, kako se navodi u Informaciji o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju mHE na vodotoku Mojanska rijeka, kraj septembra, a ovih dana je aktuelan i početak instalacije mašinske opreme, pišu Dnevne novine.

“Pretpostavke su da će se najdalje do kraja septembra okončati svi radovi i na mHE, kao i na elektroenergetskoj infrastrukturi, dok će dobijanje upotrebne dozvole zavisiti od vremenskih uslova na koje sam koncesionar ne može uticati”, navodi se u izvještaju.

Koncesionar “Small Hydro Power Plant Mojanska” iz Andrijevica najavio je da će oko 20 mještana biti stalno zaposleno na vodotocima, gdje će nadzirati i obezbjeđivati mHE, održavati putne infrastrukture i čistiti korita rijeka. Ukupna instalisana snaga budućih elektrana je 3,37 megavati, a planirana godišnj a proizvodnja oko 11 gigavat-sati.

Konzorcijum “Kutska i Mojanska”, koji je osnovao koncesiono društvo “Small Hydro Power Plant Mojanska”, podnio je 24. jula ove godine zahtjev za produženje druge faze Plana realizacije za šest mjeseci.

“Budući da je Vlada utvrdila tipski ugovor za koncesiju za izgradnju mHE pripremljen je predlog ugovora u okviru kojeg je i produžen rok za završetak izgradnje mHE na vodotoku Mojanska rijeka”, navodi se u Vladinoj informaciji i dodaje da su predmetnim zahtjevom navedeni razlozi na osnovu kojih se može ocijeniti da je podnijeti zahtjev opravdan.

Naime, koncesionar je istakao da je značajno vrijeme potrošio na usaglašavanje i uspostavljanje dobre saradnje sa većim brojem mještana koji u okolini imaju imanja.

“Poseban problem za realizaciju projekta je bila i izgradnja elektroenergetske infrastrukture na koju će se izvršiti priključenje mHE zbog potrebe za izmjenom urbanističko-tehničkih uslova. Imajući u vidu sve navedeno ocijenjeno je da je predmetni zahtjev opravdan što je uslovilo potrebu za sačinjavanjem ugovora kojim bi se izvršilo traženo produženje”, istaknuto je u Informaciji.

Izvor: Dnevne novine