Nakon što na snagu stupi zakon o izvršenju odluke Ustavnog suda korisnice koje primaju naknadu za majke troje i više djece imaju rok od osam do 30 dana da ostvare prava koja su im propisana ovim aktom.

Prijedlog zakona ,,prošao“ je na Vladi, a prema tom dokumentu žene koje su zamrzle penzije zarad naknade imaju pravo da nastave da primaju penziju, a zahtjev treba da podnesu Fondu PIO u roku od osam dana od usvajanja akta.

Majke koje su stekle pravo na naknadu po osnovu boravka na birou 15 godina, kako je napisano, treba u roku od 15 dana da se jave Zavodu kako bi opet bile na evidenciji. Pojašnjeno je i da majke koje su stekle pravo na naknadu nakon što su raskinule radni odnos treba da se jave centrima za socijalni rad za sticanje prava na novo primanje u roku od 30 dana.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava, korisnice su dužne da dostave dokaz o ostvarenoj zaradi (prosječnoj zaradi u posljednja tri mjeseca dok su radile) – napisano je u aktu. Predloženim zakonom propisano je da korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa imale prosječnu zaradu do 200 eura, primaju neto iznos od 193 eura mjesečno, uvećan za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Neto iznos od 264 eura mjeseč- no, uvećan za doprinose, prima- će korisnice naknada koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa zarađivale prosječno od 200 do 350 eura, a neto iznos od 336 eura predviđen je za one koje su prosječno zarađivale više od 350 eura.

Za ovu grupu predviđeno je da se obezbijede sredstva za isplatu doprinosa za PIO za vrijeme dok su ostvarivale pravo na naknade – rečeno je prošle sedmice. Korisnice starosti od 55 do 61 godine naknadu u bruto iznosu primaju do sticanja uslova za odlazak u penziju, one od 45 do 55 godina naknadu će primati pet godina, a one od 33 do 45 tri godine.

Za vrijeme korišćenja naknade korisnice imaju pravo na zdravstvenu zaštitu – napisano je u predloženom zakonu. Korisnice naknada koje imaju više od 62 godine, kako je predviđeno, ostvaruju pravo na penziju. Ustavni sud je 19. aprila ukinuo naknade za majke nakon čega je obavezao Vladu da donese novi zakon kojim će regulisati pravni status korisnica koje su stekle pravo na ovo primanje. Korisnice naknada nezadovoljne su predloženim rješenjima i, kako su najavile, nastaviće proteste sa zahtjevom da im se naknade ne ukidaju i da iznosi budu vraćeni na početne.