Lokalna uprava u Bijelom Polju prva je na sjeveru Crne Gore aktivirala sistem za elektronsko prijavljivanje komunalnih problema, na web portalu: www.bijelopolje.sistem48.me

              Jedna od divljih deponija u Bijelom Polju

U roku od 48 sati nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili obavještavaju podnosioca zahtjeva o nacinu i roku rješavanja problema.Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.

Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi: Portal SISTEM 48 Opštine Bijelo Polje prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.

Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.