Predstavnici Sekretarijata za lokalnu samoupravu zajedno sa NVO Euromost organizovali su u utorak 30. aprila u mjesnoj zajednici Gubavač, okrugli sto na temu:,,Mjesne zajednice kroz javnost i transparetnost na lokalnom nivou”.

Sastanku su prisustvovali predsjednici mjesnih zajednica sa područja opštine Bijelo Polje. Na okruglom stolu su govorili predsjednik Skupštine opštine Abaz Dizdarević, predsjednik NVO,,Euromost” Almer Mekić, rukovodilac sektora za opšte upravne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, Nermina Suljević i predsjednik MZ Rasovo, Milan Pešić.

Zakljuceno je da ovakvi okrugli stolovi treba da predstavljaju praksu u budućnosti,  kako bi se obezbijedila što bolja fukcionalnost i kvalitetno djelovanja svih mjesnih zajednica.

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Abaz Dizdarević je kazao da ovakvi razgovori doprinose osnaživanju kapaciteta rukovodstava mjesnih zajednica a slicne inicijative će biti praksa u budućnosti.

– Ovakvi skupovi osnažuju razmišljanje i u javnosti i doprinose transparetnosti u radu mjesnih zajednica, što se tice svih procesa u lokalnoj samoupravi. Uvezivanje rukovodstava i bolja sihronizacija je cilj ovakvih skupova i radit ćemo na tome da u budućnosti poboljšavamo nasu saradnju sa civilnim sektorom i djelovanje u mjesnim zajednicama. Nadležnosti Skupštine opštine, dje se donose odluke, od krucialnog su značaja i to je nešto što treba da bude tema vašeg interesovanje, Potreban je i aktivniji pristup svim problemima koje imate u mjesnim zajednicama.Zajedno ćemo raditi na poboljšanju kapaciteta, kazao je Dizdarević.

Predsjednik NVO,,Euromost” Alemer Mekic je kazao da je cilj održavanja okruglog stola da se unaprijedi saradnja mjesnih zajednica i lokalne uprave u cilju povećanja javnosti i transparetnosti, kao i većem učešću gradjana u odlučivanju, kada se tiče donošenja odluka koje su bitne za funkcionisanje opštine Bijelo Polje i mjesnih zajednica.

Predsjednik mjesne zajednice Rasovo Milan Pešić je kazao da se mjesne zajednice u slaboj mjeri finansiraju od strane lokalne uprave. On je naveo da mjesnim zajednicama nedostaju i administartivni kapaciteti i da mnoge mjesne zajednice nisu tehnički opremljene, da neke nemaju ni kancelarije da bi mogli aktivnije da se uključi u donošenje nekih odluka i transparetnijem radu, kao i boljoj komunikaciji sa službama lokalne uprave.

Nermina Suljević rukovodilac sektora za opšte upravne poslove opštine Bijelo Polje, se osvrnula na novi nacrt nove Odluke za mjesne zajednice, koja je u pripremi. Ona je pozvala sve predsjednike mjesnih zajednica da se ukluče u izradi ove Odluke, koja je od velikog značaja za funkcionisanje mjesnih zajednica i najavila da će se u mjesnim zajednicama održati javne rasprave, da bi se ova Odluka što kvalitetnije uradila.