Cjelokupan proces koncesija na eksploataciju rječnih nanosa iz rijeke Lim na teritoriji opština Berane i Bijelo Polje obavijen je velom tajne, kaže Zdravko Janjušević

Na završnoj konferenciji za novinare povodom realizacije projekta „Transparentnije koncesije na eksploataciju šljunka i šume“ koji NVO Bjelopoljski demokratski centar realizuje u partnerstvu sa NVO Centrom kreativnih vještina iz Berana, govoreno je o problemima u ovoj oblasti.

Cilj projekta, kako je istakao koordinator Zdravko Janjušević, predstavlja jačanje primjene antikorupcijskih politika kroz podizanje svijesti građana Bijelog Polja i Berana o važnosti borbe protiv korupcije na nivou organa lokalne samouprave.

– Po prvi put temeljno je sprovedeno istraživanje o koncesijama na eksploataciju šljunka i šume na teritoriji Berana i Bijelog Polja gdje je sačinjen foto i video materijal. Ovo istraživanje obuhvata analizu normativnog okvira na osnovu kojeg se vrši dodjela koncesija na eksploataciju šljunka i pijeska iz korita Lima, kao i koncesija na eksploataciju šume na području opština Bijelo Polje i Berane – kazao je Janjušević apostrofirajući da cjelokupno korito Lima spada u poslove o kojima se malo zna.

– Cjelokupan proces koncesija na eksploataciju rječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz rijeke Lim na teritoriji opština Berane i Bijelo Polje obavijen je velom tajne. Uprkos tome što je uveden moratorijum na eksploataciju šljunka i pijeska još u aprilu 2017. godine, od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, navodno zbog regulacionih radova, šljunak i pijesak su neometano odvoženi u komercijalne svrhe od strane pojedinih lokalnih firmi. Dodatno zabrinjava što ne postoje regulacioni planovi, niti procjena uticaja na životnu sredinu kada su aktivnosti ovih firmi na Limu u pitanju. Niti ova, niti druga dokumenta, ne mogu se naći na sajtovima nadležnih organa, a prije svega Uprave za vode, koja tokom trajanja projekta nije odgovarala na pitanja upućena putem mejla u vezi sa ovom temom – saopštio je, između ostalog, Janjušević.

Zaključak je da problema ima mnogo, ali nema dobre volje kod nadležnih organa da se oni rešavaju. Projekat je, kako je rečeno, trajao šest mjeseci i podržan je kroz „Program malih grantova“ u okviru projekta „Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji sprovodi Institut Alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja. Sve se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

izvor: Dan