U 13 crnogorskih opština dosad je donijeto oko 300 rješenja o legalizaciji nelegalno sagrađenih objekata, pokazuju podaci Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT). Prema podacima iz februara, obrađeno je 21.000 zahtjeva od oko 50.000 podnijetih, piše Dan.

“Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva, poslato je 18.000 akata kojim je tražena dopuna dokumentacije, dok je donijeto oko 1.900 rješenja o prekidu postupka. Shodno odredbama zakona, postupak se prekida ukoliko objekat nije izgrađen u skladu sa parametrima važećeg planskog dokumenta do donošenja Plana generalne regulacije ili iz razloga rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu i/ ili objektu. Oko 1.700 zahtjeva je podnijeto nakon isteka zakonom propisanog roka, te će se predmetni zahtjevi odbiti, shodno odredbama Zakona o upravnom postupku. U 13 opština donijeto je oko 300 rješenja o legalizaciji”, navodi se u godišnjem izvještaju o radu MORT-a.

U roku predviđenom Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata dostavljeno je oko 50.000 zahtjeva za legalizaciju nelegalnih objekata, dok Uprava za nekretnine u svojim evidencijamaregistruje 41.818 objekata sagrađenih bez dozvole ili sa prekoračenjem izdate dozvole.

Stupanjem na snagu zakona u oktobru 2017. god ine započet je proces legalizacije bespravnih objekata.

izvor: Dan