Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je danas Javni konkurs za realizaciju Programa “Podsticaji za sezonsko zapošljavanje”, u 2021. godini, a u program će biti uključeno oko 550 nezaposlenih.

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za realizaciju programa sa potrebnom dokumentacijom je 31. maj u 15 h.

“U program će, na period do tri mjeseca, biti uključeno 550 nezaposlenih koja su na evidenciji biroa rada, duže od tri mjeseca, i to: nezaposlena lica do 30 godina života i/ili nezaposlene žene. Zavod će pripremiti nezaposlena lica za učešće u programu, a poslodavci koji će realizovati program će iz te grupe pripremljenih lica izvršiti izbor i zaposliti ih na sezonskim poslovima. Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje opredijeljeno je 601.000 eura za realizaciju programa”, navodi se u saopštenju ZZZCG.

Programa je samo jedan od aktivne politike zapošljavanja kreiran u skladu sa potrebama tržišta rada.

Kako ističu, cilj programa je povećanje zaposlenosti nezaposlenih sa evidencije Zavoda, koja imaju potrebne vještine, ali se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju posla zbog drugih ličnih karakteristika.

“Program će se realizovati u saradnji sa poslodavcima iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane, na teritoriji Crne Gore”, napominju u ZZZCG.

Izvor: RTCG