foto:CDM

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je primorskoj oblasti (odnosi se na stanice koje se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti nijednog polutanta, saopšteno je iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine,

U centralnom i sjevernom regionu koncentracije PM10 čestica su varirale tokom dana.

Prema posljednjim podacima sa mjernih stanica, od 17 sati koncentracija PM10 čestica iznosi: u Pljevljima 229.6µg/m, u Podgorici 61.6 µg/m3, u Bijelom Polju 85.1 µg/m3 i u Nikšiću 56.8 µg/m3.

Najveće, maksimalne koncentracije izmjerene tokom jučerašnjeg dana su: u 22 časa u Pljevljima 399.4µg/m3, u 23 časa u Podgorici 472.9 µg/m3, u 18 časova u BijelomPolju 101.7 µg/m3 i u 11 časova u Nikšiću 320.7 µg/m3.

Minimalne, najmanje izmjerene koncentracije tokom jučerašnjeg dana su: u 15 časova u Pljevljima 74.5µg/m3, u 15 časova u Podgorici 35.9 µg/m3, u 8 časova u BijelomPolju 45.7 µg/m3 i u 16 časova u Nikšiću 19.51 µg/m3.

Preporuke Instituta za javno zdravlje:

Visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3):
preporučuje se svima, a naročito osjetljivim grupama stanovništva (djeca, trudnice, stari, hronični bolesnici) da smanje boravak na otvorenom, naročito u blizini prometnih saobraćajnica kao i za vrijeme prisutnog dima i magle u vazduhu.

Treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje, vježbanje i sl.) na otvorenom.

Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3):

preporučuje se svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje vježbanje i sl.) na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha.

Na osnovu prognostičkog materijala polje visokog vazdušnog pritiska će i naredna dva dana definisati vremenske prilike u našem regionu.

Ne očekuje se ni jačanje vjetra, pa će i dalje biti uslova za temperaturne inverzije što će pak uslovljavati povećanu koncentraciju zagađujućih materija odnosno PM čestica u najnižim djelovima kotlina sjverne i centralne Crne Gore.

Izvor:CDM