Kako smo saznali u Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima od predstavnika izvođača, španske firme „Akvalija“ Danijela Lacmanovića postrojenje funkcioniše dobro. Puštanjem u rad jedne po jedne cjeline, došlo se do rezultata – kvaliteta vode-koja zadovoljava sve parametre – koja prečišćena dalje odlazi u Ćehotinu.

Problemi se javljaju, ali ne u samom postrojenju već u količini vode koja pristiže u postrojenje, a koja je veća od projektovanih 5 600 kubika na dnevnom nivou, kao i problem nezadovoljavajućeg kvaliteta vode.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima projektovano je za 28.000 stanovnika i treba da zadovolji potrebe našeg grada  narednih godina, a postoji i faza II ovog projekta koja je planirana ukoliko se broj stanovnika bude povećavao. No, to je druga tema i veoma diskutabilna s obzirom da je broj stanovnika u našem gradu u padu, sa tendencijom daljeg smanjena.

 

Izvor: PV Informer