U okviru prioritetne dionice autoputa biće izgrađen i sistem vodosnabdijevanja vrijedan 14,2 miliona eura koji će imati sve karakteristike regionalnog vodovoda. Krajnji rok za izgradnju autoputa je 30. septembar 2020. godine što je gotovo godinu i pet mjeseci više od prvobitno ugovorenog …

Izvršna vlast obradovala je mještane koji gravitiraju koridoru autoputa informacijom da će se uz prioritetnu dionicu graditi regionalni vodovod, koji će osim autoputa snabdijevati vodom i lokalna naselja.

ČETIRI PRIKLJUČKA

Prema zvaničnom planu Ministarstva saobraćaja, predviđena su četiri priključka za buduće potrošače, i to u mjestima gdje je pretpostavljen značajan porast stanovnika u narednom periodu: Bioče, Duške, Lijeva Rijeka i Mateševo.

Mjesto Duške ne karakteriše izobilje izvora pitke vode, naprotiv, dok su Lijeva Rijeka i Mateševo poznati po svojim izvorima pitke i kvalitetne vode. Iz pomenuta četiri mjesta stanovništvo je uglavno odlazilo, ali će se puštanjem u saobraćaj prioritetne dionice autoputa, to stanje promijeniti.

Iz Ministarstva saobraćaja je objašnjeno da je usvojenim projektnim rješenjem već u ovoj fazi predviđeno da cijeli koridor duž trase autoputa ima stabilno napajanje vodom preko distributivnog cjevovoda prečnika 300 mm, kojim bi bile zadovoljene potrebe svih potrošača.

“Dakle ne samo objekata autoputa, što predstavlja dobar osnov za budući razvoj svih privrednih i turističkih kapaciteta područja koja gravitiraju koridoru autoputa”, navode iz Ministarstva.

Vrijednost naknadnih radova na projektu vodosnabdijevanja iznosi 14,2 miliona eura (bez PDV-a), a važno je istaći da taj iznos ulazi u onih predviđenih i dozvoljenih 10 odsto, odnosno 80,9 miliona eura, koliko se smije probiti prvobitni budžet od 809 miliona eura.

Što se tiče sistema za vodosnabdijevanje, Idejni projekat za dionicu Smokovac – Mateševo, na osnovu kojeg je data ponuda kineskog Izvođača CRBC, sadrži instalacije za potrebe kompletne protivpožarne hidrantske mreže kroz autoput i rezervoara pored tunela, kao i instalacije za potrebe vodosnadbijevanja objekata autoputa, čije izvođenje je ugovorna obaveza izvođača.

IZVORIŠTA

Još nije precizno određeno odakle će regionalni vodovod crpiti vodu, ali je jasno da to neće biti previše teško odrediti budući na veliki broj lokalnih izvora.

Pošto distributivni vodovod položen u koridor autoputa dobija karakter regionalnog vodovoda, a kako je za te namjene neophodno obezbijediti mnogo veće kapacitete i trajna vodoizvorišta bogata kvalitetnom vodom, Vlada je je u sklopu Projektnog zadatka predvidjela izradu Idejnog i Glavnog projekta sistema vodosnabdijevanja.

“Predviđeno je, dakle nije zaboravljeno, da se uradi projekat vodosnabdijevanja sa vodoizvorišta mnogo većeg kapaciteta i kvaliteta kojeg je trebalo prvo locirati, pa zatim uraditi sve studije i projekte. To će takođe biti finansirano od onih 10 odsto” poručeno je iz Ministarstva saobraćaja, uz napomenu da nije zaboravljeno vodosnabdijevanje, već da se nijesu znali svi tehnički podaci.

PRVI UGOVORNI ROK ISTEKAO 11. MAJA

Ugovorom koji je crnogorska Vlada potpisala sa CRBC-om, kada je predsjednik kineske kompanije bio Lu Šan, predviđeno je da autoput bude završen za 48 mjeseci počevši od 11. maja 2015. godine.

To praktično znači da je prvobiti rok istekao prije dva dana, a novi rok za izgradnju autoputa  je postavljen na 30. septembar 2020. godine. Formalno gledano, septembarski rok postavljen je i za završetak “zaboravljene” Petlje Smokovac.

Petlja Smokovac, kako je objašnjeno iz Ministarstva saobraćaja, nije bila sastavni dio Idejnog projekta, pa u trenutku zaključivanja Ugovora sa Kinezima, u februaru 2014. godine,  nije ni postojala projektna dokumentacija koja bi bila u tehničkom i finansijskom smislu bila pouzdana osnova za vođenje pregovora o izgradnji ove petlje, odnosno njene prve faze,

“Projektovanje prve faze petlje Smokovac omogućilo je sprovođenje ugovorne procedure za ugovaranje izgradnje ovih radova. S toga, tvrdnje koje su u opticaju u javnosti, da je petlja zaboravljena, smatramo neodmjerenim i rezultatom nepoznavanja svih okolnosti i specifičnosti ovog kompleksnog Ugovora i Projekta”, kategorični su iz Ministasrtva saobraćaja.

PETLJA SMOKOVAC

Prva faza petlje Smokovac ne predviđa izgradnju čitave petlje već samo izgradnju priključka na ugovorenu prioritetnu dionicu. Pristup dionici autoputa koja se realizuje od magistralnog puta M2, biće saobraćajnica dužine oko 1,5 km, kao prva faza ukupnog projektnog rješenja petlje Smokovac, koja će ostati konačno rješenje i u kasnijim fazama realizacije autoputa Bar-Boljare kroz naredne dionice. Zanimljivo, i za ovu dužinu od 1,5 km se uvećava dužina dionice Smokovac-Mateševo.

Vrijednost naknadnih radova prve faze petlje Smokovac je procijenjen na 30,5 miliona eura,  atroškovi biće takođe računati u onih 10 odsto dozvoljenog probijanja budžeta. Kao što je već napomenuto, rok za završetak radova je prolongiran do 30. septembra 2020. godine.

PLAĆANJE PENALA

Iako je rok za izgradnju autoputa prolongiran za gotovo godinu i pet mjeseci, Vlada neće tražiti od Kineza plaćanje penala, odnosno obeštećenje.

Ukoliko, dođe do prekoračenja novog roka, onda su Kinezi dužni da plaćaju penale po stopi 0,05 odsto dnevno.

Maksimalni troškovi koji mogu platiti Kineze za kašnjenje radova iznose 10 odsto ukupne vrijednosti projekta.

Podsjetimo, premijer Duško Marković je rukovodstvu kineskog CRBC-a jasno saopštio da očekuje da će se voziti autoputem sredinom naredne godine, jer mu je, kako je istakao, dosadilo da ga gleda iz helikoptera.

Foto: Infobiro