Koncesionari duguju 15 miliona eura

Tokom devet mjeseci 2019. godine po osnovu koncesionih naknada naplaćen je iznos od 30,3 miliona eura, što je dva miliona eura, odnosno sedam procenata više nego u istom periodu 2010. godine, kazali su za Dan iz Poreske uprave

“Naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada u kontinuitetu bilježi trend rasta, te je tokom 2018. godine ostvarena ukupna naplata po tom osnovu u iznosu od 37 miliona eura, što je za pet miliona eura, odnosno 16 procenata iznad ostvarenja iz 2017. godine. Takođe, tokom devet mjeseci 2019. godine po osnovu koncesionih naknada naplaćen je iznos od 30,3 miliona eura, što je dva miliona eura, odnosno sedam procenata više nego u istom periodu 2018. godine”, kazali su za Dan iz Poreske uprave (PU).

Ističu da su u strukturi dospjelog poreskog duga na kraju 2018. godine ukupne dospjele neplaćene obaveze po osnovu koncesionih naknada iznosile 14,97 miliona eura.

“Poreski dug po osnovu koncesionih naknada bilježi trend smanjenja, te je u prethodne tri godine smanjen za preko 5,5 miliona eura”, kazali su iz PU.

Kada su u pitanju dužnici po osnovu koncesija, tu dominiraju firme Dragana Brkovića. Dug Vektre Jakić na početku 2019. godine iznosio je 4,13 miliona, a Vektre Montenegro 590 hiljada.

Kombinat aluminijumau stečaju duguje 113 miliona, Korporacija Jakić 714,6 hiljada, Mi Rai 447,3 hiljade, Vud Žabljak 343,5 hiljada, Brezna Plužine 332,9 hiljada, Karapidis bros 207,3 hiljade, Kazino promoušn Montenegro 194,9 hiljada, a Alpet Gusinje 183,8 hiljada.

To su deset najvećih dužnika po osnovu koncesija.

Kada su u pitanju koncesione oblasti, odnosno koncesione naknade po kojima se najviše duguje, tu prednjače koncesije za korišćenje šuma.

Dug po osnovu ove koncesije je 5,88 miliona.

“Po osnovu korišćenja mineralnih sirovina dug iznosi 2,4 miliona, naknada za zaštitu voda od zagađivanja 1,29 miliona, stvaranja i deponovanja otpada 738,7 hiljada, za korišćenje voda 504,44 hiljade, naknada od igara na sreću 414,98 hiljada, naknada za upravljanje lukom 249 hiljada, izvađenog materijala iz vodotoka 75,8 hiljada, ispuštanja zagađujućih materija u vazduh 61,88 hiljada i po osnovu geodetskih istraživanja 500 eura”, to su deset najvećih dugovanja po vrsti koncesionih naknada.

Kladionice najviše plaćaju

Poreski obveznici koji su tokom 2018. godine izvršili uplatu obaveza po osnovu koncesionih naknada u najvećem iznosu i koji su redovno izmirili dospjele obaveze su DOO Vezuv Podgorica, DOO Sporting grup Budva, AD Rudnik uglja Pljevlja, DOO Lob kompani Podgorica, DOO Meridijan bet Podgorica.

Sve firme, osim Rudnika uglja, vlasnici su kladionica.

Izvor: Dan