DOO „Komunalno Lim” je na samoj obali Lima bez bilo kakve građevinske dozvole izgradilo komunalne objekte kojima ugrožava saobraćaj i građane, tvrde iz NVO „Euromost” iz koje su Inspekciji za građevinarstvo i Komunalnoj policiji podnijeli prijavu protiv Komunalnog preduzeća.

Jedan od objekata je izgrađen u mjestu Rakonje, pored glavne magistrale, zbog čega su ugroženi i saobraćaj i građani. O tome koliko je uspješan ovaj projekat Komunalnog preduzeća najbolje svjedoči podatak da se sav komunalni otpad odlaže pored ovog građevinskog objekta. Prema našim saznanjima, komunalno preduzeće je ovakvih građevinskih objekata napravilo na više lokacija na području opštine Bijelo Polje – naveli su u prijavi iz NVO „Euromost”. Naglašavaju i da su bezuspješna brojna upozorenja koja su iz ove NVO upućivali Komunalnom preduzeću predočavajući im da ovakvi građevinski objekti ne treba da budu na obalama rijeke i da je jedini način da se suzbije nelegalno odlaganje otpada postavljanje propisnog kontejnera i reakcija Komunalne policije.

Nakon svih upozorenja zatražili smo od nadležnih inspekcija da odmah reaguju u skladu sa svojim nadležnostima i podnesu prekršajne prijave protiv odgovornih lica u Komunalnom preduzeću i obavijeste tužilaštvo u slučaju da postoje elementi krivične odgovornosti, kroz član 326 a Krivičnog zakonika Crne Gore – izgradnja objekata bez građevinske dozvole. Inače, objekat se nalazi pored obale Lima, na mjestu gdje je ova nevladina organizacija dosad organizovala nekoliko ekloških akcija, odnosno čišćenja tog prostora.

Smatramo da nije dobro da se na ovom mjestu izgrađuju nekakvi građevinski kontejneri, koji dovode građane u opasnost i koji ne liče ni na šta. Ugrožena je bezbjednost učesnika u saobraćaju, kako brojnih pješaka, na putnom pravcu Bijelo Polje–Ribarevine, tako i onih koji svakodnevno pješače trotoarom. Uz to, tu živi više porodica romske populacije, koji imaju veliki broj članova, među kojima je najviše djece. Nećemo dozvoliti da se obale Lima izgradnjom ovakvih građevinskih kontejnera pretvaraju u gradsku deponiju i zato apelujemo na Komunalnu policiju da reaguje protiv svih koji nelegalno odlažu otpad u rijeku i na obalama – poručuju iz NVO „Euromost” apelujući na nadležne inspekcije da preduzeću „Lim” naloži da uklone svoje nelegalne objekte i ispoštuje Zakon o uređenju prostora, zaštiti u saobraćaju, kao i uticaju na životnu sredinu.

Direktor DOO „Komunalno Lim” Radenko Vujošević kaže da nema ni govora o bilo čemu što ima primisli sa nekim prekršajem, i da sve rade na propisan i zakonom regulisan način.

Po ugledu na druge crnogorske gradove, pa i one u okruženju, napravili smo mali okvir oko kontejnera gdje se odlaže smeće. Nema ni govora da je riječ o nekom građevinskom objektu. Jedini nam je cilj da se smeće koje se tu inače odlaže u velikim količinama, a koje mi svakodnevno praznimo, ne rasipa po okolini. Na ovaj način smo, prije svega željeli da spriječimo da se smeće raznosi do frekventne magistrale na jednoj, i obala i korita rijeke Lim sa druge strane – istakao je Vujošević.

Izvor: Dan