Komunalna policija u Pljevljima je odlučila da u skladu sa zakonskim odredbama počne sprovođenje u dijelo opštinske Odluke o komunalnom uređenju grada.

U skladu sa tim počeli su sa sankcionisanjem neodgovornih građana koji krše odredbe zakona, tako da će se u buduće rigorozno sankcionisati svaki vid nepoštovanja zakonskih odredbi koje su propisane Opštinskom odlukom o komunalnom uređenju grada.

Ono što je sigurno je da će pojedini naši sugrađani koji su parkirali svoja vozila na zelenoj površini na prilazima stadiona pod Golubinjom, prije početka fudbalske utakmice između Rudara i Sutjeske, biti neprijatno iznenađeni, kad budu upoznati da će morati da plate kaznu koja nije uopšte mala.

Naime, komunalni policajci su i u predhodnom periodu prilikom sportskih dešavanja vršili kažnjavanje građana koji parkiraju svoja vozila na zelenim površinama parka Vodice. Ono što su ustvrdili je da se broj onih koji krše opštinske propise znatno smanjio kako su pooštrili kaznenu politiku.

Dežurni policajci se prilikom kažnjavanja pozivaju na član 83, stav 1, tačka 1 i 2 Odluke o Komunalnom uređenju grada Pljevalja, Službeni list, opštinski propisi 37/08,2/10,22/11,18/15, za koji je za učinjeni prekršaj predviđena novčana kazna od 50 eura ili ako se plati u roku od 8 dana kazna se smanjuje na 33.33 eura.

Komunalni policajci su apelovali na građane da se pridržavaju odredaba zakona da ne bi morali da plaćaju kazne koje za današnje uslove nisu male, posebno za neka kršenja zakona o Komunalnom uređenju grada koja se tiču nepropisnog odlaganja smeća, kao i vandalskog ponašanja pojedinih sugrađana koji uništavaju društvenu imovinu.

 

Izvor: PV Informer