Sistem priznavanja i kontrole inostranih diploma biće pooštren, na način što će, pored dosadašnjih procedura koje ostaju na snazi, komisije upoređivati strane kvalifikacije i ishode učenja sa domaćim.

Osim toga, posebna pažnja pri priznavanju biće posvećena uključenosti praktične nastave, ali i poziciji fakulteta koji je izdao diplomu na međunarodno priznatim rang-listama, saopštio je danas ministar prosvjete Damir Šehović.

Ministar je, odgovarajući danas u Skupštini na poslaničko pitanje, rekao da im je cilj zaštita od nekvalitetnih diploma, uz napomenu da ništa od navedenog ne podrazumijeva zastoj u procedurama priznavanja, već samo detaljniji i temeljniji pristup.

“Crna Gora je malo tržište i potpuno je legitimno da uporedimo diplome koje dolaze iz inostranstva sa onim što su naši studijski programi, te vidimo da li oni ispunjavaju očekivane ishode znanja na način na koji se to radi na crnogorskim obrazovnim ustanovama. Pritom, nije nam cilj da usporavamo mobilnost, već da zakonski zaštitimo naš sistem, vodeći računa o veličini i specifičnostima sistema”, istakao je.

Crna Gora je od 3. marta 2004. godine potpisnica Lisabonske konvencije, koja je osnova sistema priznavanja i čijih principa će se pridržavati i ubuduće. Pored dosadašnje provjere statusa ustanove koja je izdala diplomu i provjere vjerodostojnosti diplome sada se uvode i dodatni kriterijumi.

Šehović je ponovio da je u prethodne dvije godine odbijeno više od 60 zahtjeva za priznavanjem visokoškolskih diploma, uglavnom zato što je postojala sumnja da se radilo o falsifikovanoj ispravi ili je isprava izdata na nelicenciranoj ustanovi. Takođe, u tom periodu je odbijeno i priznavanje oko 30 diploma srednjoškolskih ustanova i podnesen je isto toliki broj krivičnih prijava.

Ukupno je, dakle, odbijeno priznavanje skoro 100 srednjoškolskih i visokoškolskih diploma.

Unapređenja sistema priznavanja, poručio je Šehović, urađena su na osnovu ekspertske analize, kao i analize dvije radne grupe koje je formiralo Ministarstvo.

izvor: Cdm