Komisija za raspodjelu sredstava NVO opštine Bijelo Polje je donijela preliminarnu rang listu projekata NVO za 2020.godinu, iako je još ta Komsija pod lupom Upravnog suda, da li je izabrana u skladu sa zakonom o NVO, jer je nevladina organizacija,,Euromost“ podnijela tužbu Upravnom sudu na nezakonito rješenje predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića, o izboru te Komisije.

Ernad Suljević

Smolović je svojim rješenjem izabrao sedmočlanu Komisiju na čelu sa potpredsjednikom Opštine Bijelo Polje Ernadom Suljevićem, koji je u konfliktu interesa, jer je osnivač i vlasnik NVO,,Demokratski progres“.

Potpredsjednik opštine Bijelo Polje Ernad Suljević predstavlja NVO,,Demokratski progres”

http://www.radiobijelopolje.me/index.php/bijelo-polje/9564-za-rad-na-racunaru-posao-kamermana-i-fotografa-obucice-sest-osi-video

Iz NVO,,Euromost“ za portal sjevercg su kazali, da ne žele da komentrišu preliminarnu rang listu NVO, ali da će u slučaju da se nastavi sa nezakonitostima od strane predsjednika Komisije Ernada Suljevića i ostalih članova Komisije i podijeli novac NVO, a u tome se usvoji tužba organizacije kod  Upravnog suda, odma tražiti krivičnu odgovornost, predsjednika opštine, potpredsjednika, kao i članova Komisije, jer su svi ranije bili obaviješteni o tužbi, sobzirom da je na istu poslat odgovor, a u medjuvremenu se nastavio nezakonit postupak.

Zato ćemo ostaviti Upravnom sudu da donese presudu i kakva ona bude, morat će se sprovesti, zato da ne žele komentarisati nezakonit nastavak rada samozvane Komisije za raspodjelu sredstava Opštine Bijelo Polje, kazali su iz Euromosta.