Dvadeset pet studenata Fakulteta političkih nauka koji su tražili izuzeće profesora Ranka Mujovića na predmetu Međunarodno javno pravo, danas će završni ispit polagati pred tročlanom komisijom FPN.

Rezultati ispita, koji će biti poznati sjutra, riješiće dilemu da li je u pitanju, kako studenti tvrde previsok kriterijum profesora ili njihovo nedovoljno znanje, kako kaže Mujović.

Ostale primjedbe na račun ovog profesora – nedolično i neetično ponašanje – biće predmet organa Univerziteta Crne Gore.

Podsjetimo, grupa studenata treće godine FPN tražila je od uprave tog fakulteta da im omogući komisijsko ispitivanje iz predmeta koji im je ovog semestra predavao Mujović. Kao jedan od razloga su naveli previsok kriterijum pri ocjenjivanju.

Predmet Međunarodno javno pravo na FNP, inače, predaje prof. dr Ivana Jelić, koja je odsutna, pa je uprava fakulteta angažovala Mujovića, inače profesora Pravnog fakulteta.

Mujović je, u razgovoru za DN, kazao da im vjerovatno nije odgovarao njegov visok kriterijum pri ispitivanju. Takođe, kako je naglasio, većina studenata koji nijesu položili, nijesu dolazili na predavanja, niti su bili aktivni.

On tvrdi da nije imao primjedbi tokom nastave, te da su one nastale “stihijski”, poslije rezultata ispita.

“Ja sam udovoljavao svim njihovim zahtjevima za vanrednim rokovima, ali student ima pravo da se žali. Hvala bogu da postoji komisija. Čak mi je drago da se studenti žale i volio bih da polože. Možda smo mi na Pravnom fakultetu zahtjevniji nego kolege na Političkim naukama. Vjerovatno im nije odgovarao moj kriterijum”, rekao je Mujović.

Na spisku studenata treće godine FPN, na smjeru Međunarodni odnosi, ukupno je bilo 87 studenata, od čega se, kako kaže Mujović, na završnom i popravnom ispitu pojavilo samo 30 studenata.

Mujović objašnjava da su se studenti uglavnom žalili na malu prolaznost, a da je on prilikom ispitivanja, osim znanja pokazanog na ispitu, uzimao u obzir prisutnost na predavanjima, angažovanost studenata, njihove seminarske radove.

“Vidjećemo kada ih Komisija ispita ko ima, a ko nema pravo, i koliko će ih izaći na polaganje pred komisijom. Tada možemo komentarisati ovaj slučaj”, naglasio je Mujović.

Povodom aktuelne situacije na Fakultetu političkih nauka, Vijeće studenata FPN je održalo vanrednu sjednicu zbog velikog broja primjedbi od studenata u vezi sa načinom ispitivanja profesora Mujovića.

Kako je saopšteno, Vijeće je podržalo zahtjeve studenata i upravi Fakulteta uputilo zahtjev za formiranje komisije za predmete koje predaje profesor Mujović.

“Uprava FPN-a je brzo reagovala formiranjem komisije u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, a koja će ispitati studente koji su uložili žalbu, njih 25, koliko ih je i tražilo odgovaranje pred komisijom”, navodi se u saopštenju Vijeća studenata.

Kako se ističe, među žalbama su i one koje se tiču i navodno neetičkog ponašanja profesora prema pojedinim studentima.

“Sve žalbe studenata su predate upravi fakulteta, koja će preduzeti dalje korake. Što se tiče Vijeća, tražićemo preko Studentskog parlamenta UCG i predstavnika studenata u Sudu časti i Odboru za kvalitet, da se sva studentska prava ispoštuju i uvaže. Od Suda časti očekujemo reakciju kakva dolikuje aktuelnoj situaciji”, saopštili su iz ovog Vijeća.

Izvor:CdM