IZMEĐU ITALIJE I CG

Komercijalnu upotrebu kabla očekuju u četvrtom kvartalu

Termoelektrana (TE) Pljevlja je od raspoloživih 20 hiljada sati već iskoristila preko sedam hiljada, što zahtijeva dodatno intenziviranje aktivnosti na projektu njene ekološke rekonstrukcije vrijedne oko 40 miliona eura, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović. On je, odgovarajući na pitanja poslanika, saopštio i da se komercijalna upotreba energetskog kabla između Crne Gore i Italije, očekuje u četvrtom kvartalu ove godine.

On je u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Filipa Vukovića, rekao da je rad prvog bloka TE u postojećim uslovima ograničen na 20 hiljada sati, počevši od 1. januara prošle godine.

“Od raspoloživih 20 hiljada sati, taj objekat je već iskoristio preko sedam hiljada, što zahtijeva dodatno intenziviranje aktivnosti na projektu ekološke rekonstrukcije, kojim je previđena ugradnja savremene opreme koja će u velikoj mjeri smanjiti emisiju štetnih gasova i obezbijediti nesmetan rad TE u narednom periodu”, kazao je Vujović.

Ekološka rekonstrukcija podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje i redukciju oksida azota, izgradnju modernog sistema otpadnih voda i unaprijeđenje rada postojećeg elektrofilterskog postrojenja.

Ugovor za izradu idejnog projekta ekološke rekonstrukcije potpisali su predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i njemačke kompanije Steag Energy Services.

Vujović je saopštio da je projektom predviđeno i pozicioniranje TE Pljevlja kao primarnog izvora toplote za grad.

“Nesporan je i ekonomski interes koji se ogleda u obezbjeđivanju dovoljnih količina električne energije za sve potrošače u Crnoj Gori”, dodao je Vujović.

Vuković je kazao da je postojeći blok TE Pljevlja u prošloj godini već odradio sedam hiljada sati i da se, zaključno sa prva tri ovogodišnja mjeseca, već došlo do deset hiljada sati.

“Sada smo na pola tih raspoloživih sati i potpuno je izvjesno da će postojeći blok do kraja naredne godine ispucati tih 20 hiljada sati, pa ćemo morati da čekamo da se završe potrojenja za ekološku rekonstrukciju“, naveo je Vuković.

On je pitao i koliko je učešće električne energije proizvedene u TE Pljevlja u ukupnoj u Crnoj Gori u prošloj godini.

Vujović je rekao da je Energetskim bilansom Crne Gore za prošlu godinu bilo predviđeno da TE Pljevlja proizvode 1,32 hiljade gigavat sati (GWh) električne energije.

“Zahvaljujući visokom nivou pogonske spremnosti i redovnoj dopuni uglja adekvatnog kvaliteta, od ukupno proizvedene električne energije u prošloj godini koja je iznosila 3,74 hiljade GWh, TE Pljevlja je proizvela 1,44 hiljade GWh ili 38,56 odsto”, precizirao je Vujović.

Ostatak proizvodnje se odnosi na obnovljive izvore energije, i to hidroelektrane u iznosu od 57,12 odsto i vjetroelektrane 4,32 odsto.

Komercijalna upotreba energetskog kabla očekuje se u četvrtom kvartalu

Vujović je, odgovarajući na pitanje poslanice DPS-a Jovanke Laličić, u vezi realizacije podmorskog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, saopštio da su u toku ispitivanja kabla i pripadajuće infrastrukture, nakon čega slijedi probni rad.

“Do sada su realizovane brojne aktivnosti, a komercijalna upotreba se očekuje u četvrtom kvartalu”, rekao je Vujović.

On je saopštio da je završena izgradnja trafostanice Lastva, kao i njeno povezivanje na elektroenergetski sistem Cren Gore i da je u toku probni rad.

Vujović tvrdi da su benefiti za Crnu Goru od tog projekta višestruki.

“Sami multiplikativni efekti investicije, koja se mjeri stotinama miliona eura, dovoljno govori o njenom značaju za zemlju u kojoj se dešava. Realizacijom projekta će se povezati elektroenergetski sistem Italije i jugoistočne Evrope, čime se stvara novi tranzitni pravac”, zaključio je Vujović.

Izvor: Mina