Kolike su prosječne plate u regionu

Prosječna plata u Hrvatskoj za jun mjesec bila je 886,92 eura, Crnoj Gori 516 eura, u Bosni i Hercegovini u maju je iznosila 472,88 eura, a u Srbiji 470,64 eura.

Interesantno je da je, iako je prosječna plata u Sloveniji u maju iznosila 1.113,88 eura, ona je bila nominalno manja za 0,1 odsto, a realno za jedan procenat, u odnosu na mjesec ranije.

Istovremeno, prosječna plata za maj u Sloveniji ove godine nominalno je veća za 3,4 odsto, a realno za dva odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto zarada po zaposlenom u Hrvatskoj za maj 2019. iznosila je 6.476 kuna, što je nominalno više za 0,7, a realno za 0,1 procenat u odnosu na mjesec ranije, april.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa za jun u Crnoj Gori je iznosila 516 eura. Prosječna zarada u junu u odnosu na maj 2019. zabilježila je rast od 0,6 odsto, dok je prosječna zarada u junu 2019. godine u odnosu na isti mjesec lani zabilježila rast od 1 odsto. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile pad od 0,7 procenata, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabeležile rast od 1,3 procenta.

U Bosni i Hercegovini prosečna plata za maj ove godine iznosila je 926 KM.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) za maj u Srbiji iznosila je 55.380 dinara. Rast neto zarade u periodu januar-maj, u odnosu na isti period prošle godine, bio je 9,9 procenata nominalno i realno 7,2 odsto. U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, prosečna neto zarada nominalno je veća za 9,9 odsto, a realno za 7,5 odsto.

Prosječna plata isplaćena u Severnoj Makedoniji za maj iznosila je 25.270 denara.

Izvor: Bankar.me