Vanrednom kontrolom kolašinske Uprave za šume u dvije od 11 gazdinskih jedinica Pješčanica Pčinja i Rijeka Mušovića otkrivena je bespravna sječa. Šumokradice su posjekle hiljade kubika bukve i jele, a šteta se mjeri stotinama hiljada eura, piše Pobjeda.

Direktor radne jedinice Uprave za šume iz Kolašina Marko Vlahović kaže da su kontrole sproveli tokom aprila i maja.

Na terenu su zatekli pravo gradilište sa velikom količinom nelegalno posječenih trupaca, probijenim novim i prokrčenim starim šumskim putevima. Odmah su reagovali formiranjem tročlane komisije i prijavom nadležnim organima.

“Zadatak komisije koju smo formirali bio je da obavi detaljnu kontrolu gazdinske jedinice Pješčanica Pčinja i da evidentira sve bespravne radnje i sačini izvještaj. Komisija je konstatovala da je na području te gazdinske jedinice bespravno posječena drvna masa u iznosu od 2.279 kubika. Od toga je posječeno 1.145 kubika bukve i 1.134 kubika jele. Šteta je procijenjena na 214.491 euro”, kazao je Vlahović.

Da su šumokradice namjeravale da nastave ,,posao“ potvrdili su putevi. Komisija je u izvještaju navela i da je započelo bespravno probijanje šumskih puteva i vlaka.

“Očigledno je bilo da im je plan da nastave bespravnu sječu trupaca. Probijeni su novi putevi i prokrčeni stari u dužini od 21 kilometra! Sve su to nedozvoljene radnje koje se nastavljaju na bespravnu sječu u gazdinskoj jedinici Pješčanica Pčinja”, objašnjava Vlahović koji je na funkciji direktora kolašinske Uprave za šume od novembra prošle godine.

Osim jedinice Pješčanica Pčinjakontrolisana je i Rijeka Mušovića.

“Komisija za procjenu štete j oš radi na preciziranju podataka, ali je izvjesno da je tamo bespravno posječeno oko hiljadu kubika drvne mase”, kaže Vlahović.

Po njegovim riječima, o slučaju su upoznali nadležne institucije, a dokumentacija je dostavljena i Upravi policije, odsjeku za suzbijanje privrednog kriminaliteta sjevera na dalje postupanje.