Zbog paljenja otpada u krugu bivše Celuloze lokalna inspekcija je zabranila odlaganje fabričkog otpada preduzeću „Boj komerc“. Takođe, preduzeću je naloženo da već sakupljeni otpad koji se nalazi na tom mjestu, a koji nije izgorio, ukloni, saopšteno je Esponi na postavljeno pitanje: Ko je i zašto palio otpad u krugu Celuloze, do čega je došlo u petak, 28. aprila, u ranim jutarnjim časovima.

Foto espona

Naime, Esponi su neki od građana dostavili fotografije na kojima se vidi paljevina i dim iz kruga bivše Celuloze sa naznakom da je snimak napravljen u petak, 28. aprila, u šest časova i 25 minuta.

Kako je Esponi saopštio Aco Ojdanić, oni sa sa tim problemom upoznati i na lice mjesta je izašla inspektorka Dragana Zečević.

Na pomenutu lokaciju otpad odlaže preduzeće „Boj komerc“. Mi smo za to znali i nije bilo problema. Međutim, kako su počele da se dešavaju ove stvari, na lice mjesta je izašla inspektorka Dragana Zečević i dogovorila sa predstavnicima „Boj komerca“ da na toj lokaciji više ne odlaže otpad, kao i da postojeći ukloni. Što se tiče same paljevine, za sad ne znamo ko je to uradio, odnosno počinioca vodimo kao NN lice“, zaključio je Ojdanić

Espona