U Crnoj Gori je kaznena politika za torturu neprihvatljivo blaga, tako da promoviše nekažnjivost za to teško kršenje ljudskih prava suprotno međunarodnim standardima, saopšteno je iz Akcije za ljudska prava (HRA). To je, kako su naveli, zaključak izvještaja “Kaznena politika u oblasti zabrane zlostavljanja u Crnoj Gori” koji je nedavno objavio Beogradski centar za ljudska prava (BGC) uz podršku Evropske unije (EU) i Savjeta Evrope.

“U ovom izvještaju ističe se i da niske kazne za mučenje i drugo zlostavljanje u Crnoj Gori doprinose neadekvatnom sankcionisanju dok se u praksi državni službenici – učinioci ovih krivičnih djela neopravdano blago kažnjavaju, suprotno međunarodnim standardima”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su, povodom Međunarodnog dana podrške žrtavama torture, kazali da je kaznena politika sudova u Crnoj Gori u predmetima vođenim zbog krivičnih djela koja obuhvataju akte mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja toliko blaga da praktično dovodi do nekažnjivosti.

“U najvećem broju analiziranih slučajeva izricane su uslovne osude, čak i u slučajevima u kojima su državni službenici bili povratnici u vršenju ovih krivičnih dela”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da su u Crnoj Gori u periodu 2013–2018. godine za ta djela bila okrivljena 94 državna službenika, a krivim je oglašeno njih 58.

“Od tih 58 službenih lica, efektivnom kaznom zatvora su kažnjena samo šestorica (skoro svaki deseti), pri čemu je najstroža kazna bila svega pet mjeseci zatvora, a sve drugo su bile uslovne osude, što je suprotno standardima utvrđenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava”, naveli su iz te NVO.

Prema njihovim riječima, Crna Gora još nije primijenila preporuke Komiteta protiv torture iz 2014. godine da se upotpuni definicija mučenja, propišu strožije kazne i obezbijedi da to krivično djelo ne zastarijeva.

Podsjeća se da je HRA te izmjene predložila tadašnjem ministru pravde i potpredsjedniku Vlade Dušku Markoviću prvi put u junu 2013. godine.

“A zatim ministru pravde Zoranu Pažinu u avgustu 2016. godine, Ministarstvu pravde u februaru 2017. godine, u skladu s programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika i u martu ove godine Vladi Crne Gore u vezi programa rada Vlade za 2021. godinu”, dodaje se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da do tih izmjena još nije došlo, niti ima najava da će doći.

“Nažalost, i poslije perioda obuhvaćenog izvještajem u Crnoj Gori su donijete odluke kojima je mučenje kažnjavano uslovnim osudama suprotno međunarodnim standardima”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da, pored preporuka u oblasti zakonodavnog okvira, izvještaj sadrži i preporuke za unaprjeđenje sudske prakse, a konkretno da se kroz obuku svih postupajućih sudija i državnih tužilaca obezbijedi primjena međunarodnih standarda ljudskih prava koji zahtijevaju uzimanje u obzir raznovrsnih otežavajućih okolnosti, a ne samo ranije osuđivanosti.

Iz HRA smatraju neophodnim da Skupština, odnosno predsjednik Crne Gore, koji su nadležni za davanje amnestije i pomilovanja, imaju u vidu da međunarodni standardi zabranjuju i amnestiranje i pomilovanje državnih službenika osuđenih za umišljajna krivična djela mučenja i drugih oblika zlostavljanja.

Izvor:RTCG