INPEKCIJA

Kazne za vlasnike igara na sreću skoro 80.000€

Inspektori Inspekcije za igre na sreću obavili su u prošloj godini 428 pregleda i izdali 74 prekršajna naloga, kojima su izrekli novčane kazne od 79,31 hiljadu eura.

Inspektori su obavljenim pregledima u prošloj godini utvrdili 91 nepravilnost, koje su se uglavnom odnosile na rad bez koncesije.

“U četiri slučaja konstatovane su povrede zakona koje se odnose na učešće maloljetnika u igrama na sreću”, navodi se u izvještaju o radu Uprave za inspekcijske poslove za prošlu godinu.

U cilju otklanjanja nepravilnosti, izrečeno je 39 mjera ukazivanja i donijeto 51 rješenje.

“Od toga je dobrovoljno izvršeno njih 46, dok je na rješenja inspektora podnijeto 14 žalbi. U tri slučaja one su odbijene, dok je šest rješenja vraćeno na ponovni postupak”, navodi se u izvještaju.

U pet slučajeva rješenje je poništeno i postupak inspekcijskog nadzora obustavljen uz obrazloženje drugostepenog organa da nema osnova za izricanje mjere zabrane obavljanja djelatnosti, s obzirom na to da je žalilac blagovremeno podnio zahtjev za dodjelu koncesije nadležnom organu.

“Za počinjene prekršaje izdata su 74 prekršajna naloga preduzeću i odgovornoj osobi, kojima su izrečene novčane kazne od 79,31 hiljadu eura”, rekli su iz Uprave.

U prošloj godini naplaćeno je ukupno 70 prekršajnih naloga što je 94,6 odsto od broja izdatih, dok četiri nijesu naplaćena zbog blokade računa prekršioca.

“Pored izdatih prekršajnih naloga, inspektori su područnim sudovima za prekršaje podnijeli 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv preduzeća i odgovorne osobe u preduzeću, od kojih je riješen jedan zahtjev”, precizirali su iz Uprave.

U izvještajnom periodu riješeno je i šest zahtjeva iz prethodnog perioda, pa su u svih tih sedam predmeta izrečene novčane kazne od 32,3 hiljade eura, što ukupno sa troškovima postupka iznosi 36,25 hiljada eura.

“Neposredan efekat inspekcijskog nadzora u izvještajnom periodu ogleda se u tome što je više od 100 objekata iz sive zone uvedeno u regularne tokove, a posredan efekat inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti ilustruje se kroz naplaćenih preko 15 miliona eura koncesione naknade u prošloj godini, što je oko 28,6 odsto više u odnosu na 2017”, navodi se u izvještaju.

Ta inspekcija je postupala po inicijativama koje su se odnosile na neisplaćivanje dobitaka igračima, tako što je posredovala u sporu između priređivača i igrača, u cilju prevazilaženja problema.

“Može se zaključiti da se inspekcijski nadzor u oblasti igara na sreću sprovodio u otežanim uslovima, prije svega zbog neadekvatnog pravnog okvira koji reguliše tu oblast”, rekli su iz Uprave.

Novi Zakon o igrama na sreću nije donijet u prošloj godini, iako je bilo najavljeno, a činjenica da nedostatak valjanog zakona i odgovarajućih podzakonskih akata predstavlja, kako se zaključuje, limitirajući faktor za efikasniji rad te inspekcije.

Izvor: Mina business