Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, direktor Uprave policije MUP-a Veselin Veljović i pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije Enis Baković danas su posjetili Specijalno policijsko odjeljenje Uprave policije kojim rukovodi Dragan Radonjić.

Direktor Uprave policije Veselin Veljović je izrazio zahvalnost i poštovanje Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću na ostvarenoj saradnji i dosadašnjim rezultatima i izrazio očekivanje da će u narednom periodu, sadejstvom SDT i SPO, biti postignuti još konkretniji rezultati, uz utvrđene zajedničke prioritete.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je da je saradnja Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja bila kvalitetna, te da je zajednički rad SDT i SPO u prethodnom periodu primjer postizanja uspješnih rezultata predanim i timskim radom.

Konstatovano je da je Specijalno policijsko odjeljenje, uz rukovođenje i koordinaciju nadležnog Specijalnog državnog tužilaštva, postizanjem značajnih rezultata i zajedno sa ostalim djelovima MUP-a i Uprave policije, doprinijelo osjećaju sigurnosti i bezbjednosti svih građana.

Direktor Veljović je iskazao podršku Specijalnom policijskom odjeljenju u budućim profesionalnim aktivnostima i izrazio očekivanje da će težište njihovog rada biti usmjereno na sprječavanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa a posebno na otkrivanje i presijecanje njihovih kriminalnih aktivnosti na krijumčarenju opojnih droga.

Direktor takođe očekuje da će aktivnosti Specijalnog policijskog odjeljenja, sa ostalim segmentima Uprave policije, biti usmjerene na rješavanje nerasvijetljenih ubistava iz prethodnog perioda kao i napada na novinare i imovinu medija.

Zajednički je konstatovano da odgovor organizovanom kriminalu moraju obezbijediti snažne institucije, uz jačanje saradnje, povjerenja i timskog rada, u očuvanju profesionalnih standarda i snaženju međuljudskih odnosa.

Ukazano je i na određene slabosti i nedostatke u vlastitim redovima, uz potrebu da otklonimo te slabosti kao i pojedince iz bezbjednosnog sistema koji narušavaju etičke principe i profesionalni integritet pripadnika službe.

Glavni specijalni tužilac Katnić i direktor Veljović su saglasni u stavu da organizovani kriminal ne može nadjačati snagu institucija države, te da će se u aktivnostima na borbi protiv kriminala istrajati, uz nastavak konkretnih akcija sa mjerljiviim rezultatima.

Glavni specijalni tužilac i direktor će, u kontinuiranoj komunikaciji, sa pažnjom pratiti razvoj koordiniranih aktivnosti usmjerenih protiv organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica.