Nacionalnom Srategijom za održivi razvoj do 2030. predviđeno je smanjenje korišćenja prirodnih resursa za 20 odsto, kaže profesor Saša Popović, autor izvještaja UNDP-a o razvoju po mjeri čovjeka. Politika subvencija loše je uticala na korišćenje prirodnih sirovina, kažu u nevladinom sektoru. S druge strane iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kažu da je korišćenje resursa na zadovoljavajućem nivou.

Prirodni resursi u Crnoj Gori se koriste neefikasno, ocijenjeno je u Strategiji za održivi razvoj. To je specifičnost država u razvoju, kaže autor Izvještaja UNDP-a o razvoju po mjeri čovjeka gdje se predlaže smanjenje korišćenja resursa za 20 odsto u narednih 10 godina.

“To je ambiciozna inicijativa smanjiti korišćenje resursa 1,5 odsto godišnje u proizvodnji i na taj način bi Crna Gora napravila značajan korak ka približavanju državi resursne efikasnost”, kazao je autor NHDR-a za Crnu Goru Saša Popović.

U strategiji je prepoznat i uticaj subvencija na zarobljenost prirodnih resursa. Potreban je novi vizionarski koncept korišćenje prirodnih resursa, jer je postojeći donio ekonomske i ekološke štete, kažu u Ozonu.

“Lošim upravljanjem došli smo u situaciju da prirodni resursi nijesu u stanju u kom bi trebalo da budu i ne nose dozu optimizma za buduće generacije”, kazao je Aleksandar Perović iz NVO “Ozon”.

S druge strane, u Ministarstvu održivog razvoja tvrde da je nivo korišćenja prirodnih resursa zadovoljavajući kada je riječ o vodnim, šumski i drugim potencijalima.

“Prirodni resurski su očuvani da obilujemo kvantitetom i kvalitetom prirodnih resursa i ako ih budemo mudro koristili oni se mogu staviti u funkciju resurske efikasnosti”, kazala je Ivana Vojinović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Cirkularna ili zelena ekonomija trebalo bi da doprinese resursnoj efikasnosti, što je definisano evropskim i domaćim dokumentima, kaže profesor Popović.

“To znači smanjiti upotrebu resursa, popraviti proizvod i staviti ga ponovo u funkciju i kao krajnje rješenje reciklirati proizvod”, kazao je Popović.

Investiranje u nove tehnologije, iziskuje znatne troškove, ali dugoročno benefiti su veći naročito u pogledu zaštite životne sredine. U Crnoj Gori je postojala inicijativa za osnivanje Centra za čistiju proizvodnju, ali do sada nije realizovana.

izvor: rtcg.me