Jurić: Ništa se neće skrivati

KULTURA

Jurić: Ništa se neće skrivati

Muzejski savjetnik iz Hrvatske dr sc Radomir Jurić krajem prošle sedmice održao je prvi sastanak sa članovima Državne komisije za nadzor revizije u Narodnom muzeju Crne Gore. Ovaj veliki stručnjak u oblasti arheologije i muzeo logije predsjedavaće komisijom do okončanja svih revizi onih postupaka u Narodnom muzeju i pokušaće da svojim autoritetom garantuje da će izvještaji komisija za reviziju i krajnji rezultati o pravno tehničkim propustima i manjkovima biti pouzdani i tačni.

To je obećao i u intervjuu za Pobjedu, u kojem govori o svojim očekivanjima, metodologiji po kojoj će raditi, ali i o dugogodišnjem iskustvu u oblasti sakupljanja, istraživanja, zaštite i prezentacije kulturnog blaga.

“S malo promijenjenih članova Državna komisije nastavlja rad kao i dosad. U tom smislu nema zastoja. Sada samo ukratko spominjem da ćemo gotove izvještaje o provedenoj reviziji u pojedinim muzejskim sastavnicama dobro i široko proučavati. Dati ocjene, upozoriti na propuste i tražiti rješenja. Određenim našim načinom provodiće se i provjere stanja muzejske građe i dokumentacije. Naravno, to nije tako jednostavno učiniti, ali ćemo u tomu ustrajati, uz potrebno respektovane muzejske struke”, obećava Jurić.

Revizija je, ističe, prioritet svih prioriteta u narednom djelovanju Narodnoga muzeja.

“Menadžment je to sa ozbiljnošću prihvatio. U Crnoj Gori ću boraviti kad i koliko to bude potrebno”, naveo je Jurić.

Cijeni, kaže, što je sve dosad učinila Državna komisija s Aleksandrom Čilikovim na čelu.

“Bilo bi mi drago da je i dalje ostao predsjednik, a ja samo član. Želja mi je sarađivati s njim. O tome ćemo posredstvom kolega na Cetinju i razgovarati. Velika mi je čast i odgovornot biti na čelu ove komisije koja ima zahtjevan i veoma složen posao. Vladi Crne Gore se zahvaljujem na povjerenju. Želja mi je da rad naše komisije bude otvoren i sadržajan, nadasve stručan za ona područja na koja se odnose naša imenovanja. Čim sam se referirao na prethono djelovanje Državne komisije, razvidno je da sam se jednim dijelom upoznao s dokumentacijskom građom koja se odnosi na tehničko pravne propuste u Narodnom muzeju”, kazao je Jurić.

Naročito ga, kaže, zanima dokumentacija na osnovu koje je Aleksandar Berkuljan podnio prijavu Tužilaštvu, na temelju koje utvrđuje da nedostaje konkretni predmet.

“Zbog zgusnutog programa sada se se nisam uspio sastati s spomenutim gospodinom. To ću pri mom prvom dolasku u Crnu Goru učiniti. sakupljanju, čuvanju, obradi muzejske građe, istraživanjima, priređivanju mnogih izložbi, konzervaciji i publiciranju naših stručnih i znanstvenih radova, izdanju muzejskoga glasila “Diadora”, raznih monografija, kataloga, vodiča i dr. Prebogatim arheološkim istraživanjima u Muzej je pristigla brojna arheološka građa. Nije nam je bilo lako obrađivati uz mali broj kustosa i druge muzejske poslove”, kazao je Jurić.

Kao predsjednik Državne komisije u Crnoj Gori insistiraće da se sve napravi po zakonu i na vrijeme.

“Jednako se to odnosi na muzealce i članove naše komisije. Založiću se za argumentovane rasprave kojima će se doprinijeti što boljim rješenjima. Nikoga u Muzeju unaprijed ne optužujemo niti amnestiramo. Zalagaću se i za kvalitetnu aradnju svih aktera uključenih u navedenu problematiku, međusobno se poštujući. Naravno biće još toga”, naveo je Jurić.

Veoma je, naglašava, motivisan da posao dovede do kraja.

“Mogu istaknuti da u Crnu Goru i priestonicu Cetinje dolazim i dolaziću u punoj vjeri kako bih na temelju mog dugogodišnjega muzejskoga rada pomogao u razmršenju ovog gordijskoga čvora. U radu Državne komsije biću nepristran, jer me (i nas) zanima činjenično stanje, kako bi se dobila cjelovita slika u svim muzejskim prostorima. To je it kako važno za ukupnu crnogorsku kulturnu baštinu i muzeologiju, ali i znatno šire. Veoma sam motivisan da dovedemo posao do kraja. Ujedno je to i veliki izazov za mene. Vidjećemo koliko će to biti ostvarivo. Od izuzetne je važnosti utvrditi pravo stanje muzejskoga materijala i muzejske dokumentacije i argumentovano utvrditi ono što nedostaje”, poručio je Jurić.

Naravno, dodaje, da se u radu događaju propusti.

“Revizijom će se utvrditi zatečeno stanje. Potom pručavanjem dokumentacije i sravnjivanjem vidjeti zašto nešto nedostaje i ko je za to eventualno kriv. Nadležne državne službe obavljaju i obavljaće svoj posao i u taj segment mi ne ulazimo. Znači, podvući ćemo crtu što stvarno jeste, a što stvarno nije. Važno je da sve provedemo prema sadašnjim zakonima i pravilnicima koji se tiču muzejske struke. Ništa se neće skrivati. Svjesni smo i činjenice u kakvim okolnostima rade, sadašnji, mlađi, muzejski djelatnici i same revizijske komisije. Na kraju našeg rada javnost će o svemu biti obaviještena. Znaće se u cjelosti u kakvim se je sve problemima našao Narodni muzej Crne Gore”, kazao je Jurić.

Izvor: Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor