Vijeće Višeg suda u Bijelom Polju donijelo je rješenje kojim je uvažilo žalbu branioca optuženog Jovice Zindovića iz Mojkovca i njegovog maloljetnog sina B.Z. iz Podgorice, advokata Stefana Jokića iz Beograda, te ukinulo privremenu mjeru obezbjeđenja koja je određena rješenjem sudije za istragu ovog suda, piše Dan.

Sudija za istragu Višeg suda u Bijelom Polju donijela je rješenje kojim je usvojila predlog Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju po zamolnici za pružanje pravne pomoći u krivičnim stvarima Višeg javnog tužilaštvau Beogradu u postupku koji se vodi protiv optuženog Zindovića iz Mojkovca, da se njegovom maloljetnom sinu B.Z. odredi privremena mjera obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti.

Viši sud je prethodno usvojio predlog Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju po zamolnici za pružanje pravne pomoći u krivičnim stvarima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u postupku koji se vodi protiv optuženog Zindovića.

Na navedeno rješenje žalbu su uložili Zindović i maloljetni Z.B. preko punomoćnika Jokića.

Izvedenim dokazima sud je, prihvatajući predložene dokaze u žalbama branioca uvažio žalbe, ukinuo privremenu mjeru obezbjeđenja određenu rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Bijelom Polju.

Naime, vijeće je našlo da nema dovoljno dokaza o postojanju osnovane sumnje da je imovinska korist za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja stečena kriminalom djelatnošću, kaže portparol Višeg suda u Bijelom Polju Aida Destanović.

“Ovaj sud nalazi da ne postoji osnovana sumnja da je imovina iz žalbenog rješenja proistekla iz krivičnog djela, imajući u vidu da između zakonitih i legalnih prihod a porodice Zindović i rashoda, s jedne strane, uključujući ne samo rashode na kupovinu nepokretnosti u 2012. i 2014. godini, već cjelokupnih rashoda porodice Zindović, nije u nesrazmjeri što bi upućivalo na osnovane sumnje da je imovina proistekla izvršenjem krivičnog djela”, prenijela je Destanovićeva djelove sudske odluke.

izvor: Dan