Ugostitelji će i dalje, odnosno do januara naredne godine i početka primjene Zakona o elektronskoj fiskalizaciji, gostu, recimo, prilikom ručka, morati da izdaju pet ili šest računa za aperitiv, predjelo, čorbu, glavno jelo, hljeb, desert. Tako je, kazali su Pobjedi iz Poreske Uprave, regulisano Zakonom o PDV, uredbom i pravilnikom koji regulišu izdavanje računa.

U protivnom, odnosno ukoliko na kraju kad gost završi sa ručkom donesu jedan račun po stavkama rizikuju kaznu do deset hiljada eura za firmu i do 2.000 eura za odgovorno lice.

Ugostitelji su se zbog ovog žalili i Poreskoj upravi, tvrdeći da takvu praksu punjenja čašice računima nemaju druge zemlje i da to predstavlja problem, naročito u sezoni.

Žalili su se i na kazne koje im, ukoliko ne donesu poseban račun za sve, izriču inspektori.

Problem je nedavno stigao i do skupštinskog Odbora za turizam, prostorno planiranje, ekologiju i poljoprivredu koji će kandidovati ovo pitanje za raspravu.

Tragom ove inicijative, odnosno žalbi, Pobjeda je pitala Poresku upravu i Upravu za inspekcijske poslove da li ugostitelj pravi prekršaj ukoliko, recimo, na kraju ručka, gostu donese jedan račun po stavkama.

Iz Uprave za inspekcijske poslove dobili su kratak odgovor “ovo je u direktnoj nadležnosti Poreske uprave”.

Iz Poreske su međutim kazali da su upoznati sa ovim primjedbama ugostitelja ali i saopštili da do primjene Zakona o fiskalizaciji gost će morati da dobije onoliko računa koliko je puta poručivao.

“U skladu sa regulativom koja je trenutno na snazi, obaveza izdavanja fiskalnog računa vezuje se za svaki pojedinačni promet i to u momentu izvršenja prometa, zbog čega svaka narudžbina mora biti praćena izdavanjem fiskalnog računa, bez obzira što se može raditi o istom kupcu/klijentu”, kazali su iz Poreske Uprave.

Oni podsjećaju da je obaveza izdavanja računa propisana Zakonom o porezu na dodatu vrijednost.

“Zakon u članu 31 predviđa da je poreski obveznik dužan da za izvršeni promet proizvoda, odnosno usluga izda račun ili drugi dokumenat koji služi kao račun. Takođe, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost u članu 73 propisano je da su poreski obveznici koji isporuke proizvoda i usluga naplaćuju u gotovom dužni da promet iskazuju preko poreskih registar kasa, pri čemu je za svaku isporuku obavezno izdati račun”, pojasnili su iz ovog državnog organa.

Naglašavaju takođe i da Uredba o poreskoj registar kasi definiše ovo pitanje.

“U članu 8 propisuje se da se fiskalnim računom evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda, odnosno usluga”, objasnili su iz Poreske uprave.

Poreska uprava je, kažu oni, upoznata sa primjedbama poreskih obveznika, posebno onih koji posluju u uslužnim i ugostiteljskim djelatnostima.

“Njihove primjedbe su u vezi sa potrebom da se obaveza izdavanja računa vezuje sa kompletnom uslugom koju restoran ili hotel pružaju tokom posjete njemu, a ne za posebne stavke ponude. Nastojaćemo da se ovo pitanje riješi kroz sistem elektronske fiskalizacije, kojom će biti uveden novi način evidentiranja prometa i prenosa podataka do Poreske uprave”, najavili su iz Poreske uprave.

Poslanica DPS i članica skupštinskog Odbora za turizam Marija Maja Ćatović kaže da je izdavanje računa na ovakav način izražen problem naročito u turističkoj sezoni, a posebno kad gost plaća karticom.

“Gosti iz zapadnih zemalja začuđeni su donošenjem velikog broja računa jer su naviknuti da na kraju, recimo, kada završe sa ručkom dobiju račun. Svi koji su putovali vani znaju da je to tako. Kod nas je zabunu unijelo pitanje kada je usluga završena nakon čega se daje račun. Tumačenja su različita. Da li, primjera radi, kad gost završi sa ručkom ili mu svako malo kad dobije piće, supu, glavno jelo, desert treba puniti čašicu računima… Smatram da je usluga završena kad gost završi ručak”, kaže Ćatović.

Ona je ovo pitanje kandidovala na skupštinskom Odboru za turizam, prostorno planiranje, poljoprivredu ističući da advokati smatraju da je usluga završena na kraju kad gost završi ručak a inspektori onda kad se donese piće, pa onda kada se donese predjelo…

Predsjednik skupštinskog Odbora za turizam, prostorno planiranje, poljoprivredu, ekologiju Petar Ivanović je predložio da se ovo pitanje kandiduje za raspravu zajedno sa skupštinskim Odborom za ekonomiju, finansije i budžet.

“Da zajedno pokušamo da damo doprinos preciziranju tog člana zakona o momentu završetka usluge”, kazao je Ivanović.

On, međutim, smatra da će od početka primjene Zakona o elektronskoj fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga riješiti ovaj problem.

Ivanović takođe ističe da nigdje u svijetu nije vidio da vam konobar svako malo donose račune.

Izvor:CDM