Nevladine organizacije o problemu praćenja stanja šuma u Crnoj Gori

Nevladine organizacije “Župa u srcu“ i Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) organizovale su trening na temu “Javne kampanje i praćenje javnih politika u očuvanju šuma”. Trening je bio namijenjen NVO koje se bave javnim zastupanjem iz oblasti životne sredine i zaštite šuma u Crnoj Gori, a prisustvovali su aktivisti civilnog sektora iz Berana, Pljevalja, Žabljaka, Šavnika, Danilovgrada i Nikšića.

“Predstavnici NVO su mogli čuti na koji način neki problem postaviti na dnevni red, znati kada i kako reagovati, kako se tokom kampanje služiti zakonskom regulativom, na koji način uraditi istraživanje i prikupljati neophodne informacije za kampanju”, naveli su iz organizacija koje su realizovale trening.

“U drugom dijelu treninga Aleksandar Perović, ekološki aktivista i direktor Ekološkog pokreta ‘Ozon’, je kroz praktične primjere prezentovao neke od kampanja koje je ova NVO vodila po Crnoj Gori radi rješavanja brojnih ekoloških problema. Istakao je značaj i prednosti javne kampanje na terenu u odnosu na saopštenja i druge vidove djelovanja”, piše u saopštenju.

Predstavnici NVO koji su prisustvovali treningu imali su i tematski sastanak na kome su razgovarali o uticaju izgradnje akumulacije Komarnica na šumski i prirodni ekosistem u kanjonu Komarnice.

Trening je organizovan u sklopu projekta „Održivo upravljanje šumama za sve“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore kroz poziv „Povećanje svijesti o ekološkim i klimatskim politikama”.

Izvor: Vijesti.me