JANJUŠEVIĆ

Izmjenama do veće bezbjednosti u saobraćaju

Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja trebalo bi da doprinesu povećanju stepena bezbjednosti na putevima u Crnoj Gori, kazao je Ilija Janjušević iz Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja u Upravi policije.

On je agenciji MINA rekao da kazna ima svrhu samo ako je adekvatna i blagovremena.

„Ukoliko imate kaznu kaja nije takva, onda na taj način ne možete uticati na učesnike u saobraćaju da ne čine prekršaje. Očekujem da ćemo ovim zakonom postići svrhu koju svi želimo da ostavarimo, a to je da stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori bude na većem nivou“, naveo je Janjušević.

Janjušević je objasnio da je Predlogom inicirano da se kaznom zatvora od 15 do 60 dana kazni za prekrašaj vozač koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu preko dva promila i koji odbije da se podvrgne alkotestiranju.

„Ista kazna predviđena je i za onog vozača koji prekorači brzinu kretanja za 70 kilometa na sat i više od dozvoljene u naselju, odnosno za 90 kilometa na sat i više van naselja, kao i za onog koji se ne zaustavi na znak policijskog službenika radi njegove kontrole“, kazao je on.

Prema riječima Janjuševića, te novine su inicirane upravo iz razloga poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

„Cilj je bio da sa tim izmjena dodatno unaprijedimo postojeće stanje bezbjednosti sobraćaja na putevima i da se stvori preduslov da, uz ostale mjere i radnje koje preduzimamo, na adekvatan način poboljšamo stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima“, rekao je on.

Janjušević je poručio da je njihov prvenstveni cilj bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.
„Mi smo tu zbog građana i njihove bezbjednosti i sve aktivnosti koje sprovodimo su usmjerene u tom pravcu. Sa predlogom povećanja novčanih kazni željeli smo da odvratimo učesnike kroz zaprijećennu kaznu da ne čine takve prekršaje“, naglasio je on.

On je kazao da su Predlogom izmjena i dopuna zakona o bezbjednosti saobraćaja uvedene novine kada je u pitanju kontrola tehničke spremnosti vozila na putu.

„Obavezna je kontrola tehničke spremnosti vozila na putu za sva teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 hiljada kilograma, kao i za ona kojima se prevoze putnici,a koja osim sjedišta za vozača imaju više od osam sjedišta“, objasnio je Janjušević.

Ta obaveza, kako je dodao, postoji i za traktore koji mogu razviti brzinu veću od 40 kilometara na sat.

Kako je naveo Janjušević, na taj način željeli su da dodatno kontrolišu tehničku ispravnost tih vozila, na način koji će biti jednostavniji i za vlasnika vozila.

„Do sada smo imali situaciju da ukoliko uputimo na kontrolni tehnički pregled autobus sa putnicima, taj autobus je morao da se vrati do najbliže stanice za tehnički pregled vozila. Putnici su tako gubili vrijeme i na ovaj način ćemo kontrolu maksimalno pojednostaviti, a nećemo izgubiti na njenom kvalitetu“, dodao je on.

Janjušević je kazao da je za najteže prekršaje predviđena isključivo zatvorska kazna.

„Kada su u pitanju novine za pojedine najteže prekršaje, zbog kojih najčešće dolazi do teških saobraćajnih nezgoda, predviđena je isključivo zatvorska kazna“, naveo je on.

Jnjušević je dodao da su uvedene i novine kada je u pitanju zimska oprema.
Kako je naveo, pod zimskom opremom podrazumijevaju se četiri zimska pneumatika koji će biti obavezni samo kada su na putu zimski uslovi.

„Izašli smo u susret građanima primorskog i centralnog dijela države, koji će morati da koriste zimsku opremu samo u situacijama kada se na putu nalaze snijeg i/ili led“, objasnio je Janjušević.

Kako je dodao, tada oni moraju posjedovati sva četiri zimska pneumatika čija dubina šare ne smije biti manja od četiri milimetra.

Janjušević je naveo da su uvedene i novine koje se odnose na polaganje vozačkog ispita.

„Sada se uvode ovlašćeni ispitivači koji moraju posjedovati licencu. Tim bi dodatno doprinijeli povećanju kvaliteta obuke mladih vozača, što opet dovedi do poboljšanja kvaliteta saobraćaja“, kazao je on.

Upitan da li očekuje da će građani dosljedno poštovati pravila predviđena novim izmjenama, on je odgovorio da će one svakako uticati, „ako ne zbog bilo čega drugog, onda zbog zaprijećenih kazni, koje su povećane“.

Na pitanje da li je izmjenama predviđen neki efikasniji način za sankcionisanje učesnika u saobraćaju koji koriste mobilni telefon,
Janjušević je odgovorio da će se telefoni moći koristiti ukoliko su ruke vozača slobodne, odnosno ako posjeduje sredstva za bežičnu komunikaciju.

„Na taj način smo željeli da olakšamo građanima da koriste telefon, ali da ta upotreba ne ometa njih u bezbjednom upravljanju vozilom. U narednom periodu pojačaćemo aktivnost kada je u pitanju ta vrsta kontrole“, zaključio je Janjušević.

Izvor: Mina