ZVANIČNI PODACI

Izgubljeni sporovi državu koštali 22 miliona

Ukupni troškovi budžeta po osnovu sudskih presuda za 2018. i četiri mjeseca 2019. godine iznosili su 21,86 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

“Ukupni troškovi budžeta za 2018. godinu po osnovu izgubljenih sudskih sporova iznosili su 16,18 miliona, a za četiri mjeseca 2019. godine 5,68 miliona”, naveo je ministar finansija Darko Radunović u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Branke Bošnjak (DF).

Bošnjak je pitala koliko je sredstava iz državnog budžeta utrošeno na izgubljene sudske sporove u 2018. godini i nekoliko mjeseci 2019.

Takođe, nju je zanimalo koliko se tih sredstava odnosi lo na izgubljene ra dno-pravne sporove sa zaposlenima u državnoj administraciji.

“Ministarstvo finansija nema evidenciju o izvršenim sudskim odlukama po vrsti spora, već samo po korisnicima budžeta koji su bili dužnici u tim sporovima”, piše u odgovoru Radunovića objavljenom na sajtu Skupštine, prenio je Dan.

Od ukupno 16,2 miliona eura, isplaćenih po osnovu izgubljenih sporova, najviše novca platilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, 5,43 miliona eura.

Sudstvo je platilo 4,15 miliona, a Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 1,2 miliona.

Ostali resori su imali sudske troškove manje od milion eura.

Uprava za imovinu je po tom osnovu platila 954 hiljade, Ministarstvo odbrane 881 hiljadu, Ministarstvo poljoprivrede 467,3 hiljade, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 441 hiljadu, zatim Ministarstvo javne uprave 198,5 hiljada, Tužilaštvo 73 hiljade, Agencija za zaštitu ličnih podataka 165,6 hiljada, a Ministarstvo rada 162 hiljade eura.

Izvor: RTCG