Za četiri mjeseca ove godine, kineskom CRBC-u je za obim stvarno izvedenih radova plaćeno svega 30,69 miliona eura. Ako se ima u vidu da je Kapitalnim budžetom za 2019, planiran iznos od 210,58 miliona eura, onda je jasno da je ove godine gradnja autoputa veoma usporila…

Poslovično oprezni ministar saobraćaja Osman Nurković obišao je u četvrtak radove na prioritetnoj dionici autoputa i izjavio da očekuje da će radovi biti završeni shodno postavljenom roku – 30. septembra naredne godine.

Ministar je pomenuo da je obilaskom trase identifikovano nekoliko problema sa kojim se izvođač suočava na terenu, ali nije navedeno o čemu se konkretno radi.

Prvobitni rok je probijen 11. maja, a novi je postavljen zbog gradnje petlje Smokovac i regionalnog sistema vodosnabdijevanja.

Zvanični podaci koje prezentujemo pokazuju da će Kinezi imati težak zadatak da se uklope u novopostavljene rokove, ukoliko drastično ne ubrzaju ovogodišnje radove.

POTREBNO UBRZANJE RADOVA

Za četiri mjeseca ove godine, kineskom CRBC-u  je za obim stvarno izvedenih radova plaćeno svega 30,69 miliona eura. Ako se ima u vidu da je Kapitalnim budžetom za 2019. godinu, planiran iznos od 210,58 miliona eura (prije rebalansa budžeta), onda je jasno da je ove godine gradnja autoputa veoma usporila.

Ukoliko Vlada ne ubrza Kineze onda, prostom matematičkom računicom, dolazimo do zaključka  da obim ovogodišnjih stvarno izvedenih radova neće proći 100 miliona eura.

Poređenja radi, tokom 2018. godine za izvedene radove na autoputu je plaćeno čak 267,7 miliona eura, a godinu ranije 195,1 miliona eura. Kao što smo ranije pisali, najlošija je bila 2016. godina kada je utrošeno svega 10,5 miliona. Graditeljski loša 2016. godina i početno nesnaleženje Kineza su glavni razlozi što izgradnja prioritetne dionice generalno kasni.

Do zaključka da izgradnja autoputa kasni i u odnosu na novi rok dolazimo kada uporedimo ukupno plaćanje u odnosu na cijenu projekta.

Od početka radova do zaključno sa radovima izvedenim u aprilu 2019. godine, Kinezima i podizvođačima je odobreno radova u vrijednosti od 504,16 miliona eura što nije na nivou dvije trećine ukupne cijene,  a septembar 2020. godine nije toliko daleka budućnost.

Podsjećanja radi, osnovna vrijednost ukupnog projekta bez Petlje Smokovac, elektrifikacije i sistema vodosnabdijevanja je 809 miliona eura, a ukupna 890 miliona eura.

PLAĆANJE PENALA

Iako je rok za izgradnju autoputa prolongiran za gotovo godinu i pet mjeseci, Vlada neće tražiti od Kineza plaćanje penala, odnosno obeštećenje.

Ukoliko, dođe do prekoračenja novog roka 30. septembra naredne godine, onda su Kinezi dužni da plaćaju penale po stopi 0,05 odsto dnevno od ukupne cijene ili 404.500 eura dnevno.

Maksimalni troškovi koji mogu platiti Kineze za kašnjenje radova iznose 10 odsto ukupne vrijednosti projekta.

Ugovaranjem izgradnje Petlja Smokovac, koju takođe grade Kinezi sa domačim podizvođačima, dužina prioritetne dionice Smokovac – Mateševo uvećana je za 1,6 km, odnosno ukupna dužina autoputa je oko 41,6 km.

NAJTEŽA DIONICA U EVROPI

Zbog konfiguracije terena koji je najteži za savladati u Evropi,  postoji 21 most ukupne dužine oko 6,24 km, 16 dvocjevnih tunela ukupne dužine 17,74 km, a otvorena trasa je projektovana na dužini od oko 17,62 km.

Ukupno je izdato 35 građevinskih dozvola, od čega je 18 za izvođenje glavnih građevinskih radova dok je izdata posebna građevinska dozvola za izgradnju Petlje Smokovac.

Prošlogodišnji učinak na autoputu kada je utrošeno 267,7 miliona eura je bio impresivan, što je rezultiralo da se najteži dio posla obavi uspješno.

MOSTOVI

Do sada je, prema zvaničnim podacima Ministarstva saobraćaja i pomorstva, na konstrukciji mostova, i na pozicijama stubova i temelja završeno oko 96% radova, dok je na rasponskim konstrukcijama završeno oko 54% radova.

Trenutno je u potpunosti završena rasponska konstrukcija na tri mosta – Gornje Mrke, Suvovara i Preslo dok je pet mostova – Mištica, Uvač 1, Uvač 3, Pajkov Vir i Jabuka, završeno u jednoj traci autoputa.

Stepen završenosti radova na rasponskoj konstrukciji na mostu Moračica je 80%.

TUNELI

Do sada je probijeno 15 od 16 tunela. Preostalo je još 20 metara u desnoj cijevi tunela Mateševo. Paralelno sa radovima na proboju tunela u toku su radovi na izradi unutrašnje obloge.

Radovi na izradi gornjeg dijela sekundarne obloge su u toku na 15 tunela, osim Mateševa. Ovi radovi su za sada završeni na 9 tunela u obje cijevi i na 2 tunela u po jednoj cijevi.

Ukupni stepen gotovosti radova na proboju tunela (podzemnog iskopa) iznosi 99,9% odnosno oko 34,7 km, dok stepen gotovosti radova na izgradnji gornjeg dijela sekundarne obloge iznosi 94,7% ili 33,6 km.

OTVORENA TRASA

Radovi na otvorenoj trasi su uslovljeni vremenskim prilikama. Najveći obim zemljanih radova završen je na djelovima 1 i 2, dok je na djelovima 3 i 4 obim izvedenih radova nešto manji.

“Do sada je ukupno završeno oko 73% zemljanih radova. Na propustima se radi na velikom broju pozicija. Procjenjuje se da ih je oko 55% završeno, dok se na preostalim propustima radi”, navodi se u zvaničnoj Vladinoj Informaciji.

Kinezi i podizvođači su, što je za svaku pohvalu, izgradili 65 kilometara pristupnih puteva, što je takođe jedan od benefita izgradnje autoputa.

Uprkos značajnom usporavanju ovogodišnjih radova, kineski CRBC i domaći podizvođači zaslužuju svaku pohvalu za dosadašnje angažovanje na autoputu.

izvor: Portal Analitika