EKONOMIJA

Izdata licenca agentu koji će provjeravati kandidate za crnogorsko državljanstvo

Ugovor sa S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD, UK potpisan je danas, nakon čega je Sekretarijat ta razvojne projekte izdao Licencu za agenta za ocjenu međunarodne podobnosti.

“Jedan od uslova je da za crnogorsko državljanstvo može aplicirati stranac koji u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen i za kojeg je agent za ocjenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje uključujući dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganja u skladu sa ovom odlukom”, saopšteno je iz Vlade.

Naime, Sekretarijat je shodno Odluci pripremio Predloge ugovora o pružanju usluga Agenata za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, koje je Vlada Crne Gore prihvatila i ovlastila Dejana Medojevića, sekretara Sekretarijata za razvojne projekte, da, u ime Vlade, potpiše ugovore.

Ugovor sa EXIGER CANADA INC, Kanada biće potpisan narednih dana.

Sekretarijat za razvojne projekte je Odlukom Vlade Crne Gore o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, određen kao nadležni organ za sprovođenje Razvojnog programa prijema u crnogorsko državljanstvo radi investicija.

U skladu sa tom Odlukom Sekretarijat za razvojne projekte objavio je 4. marta ove godine Javni poziv za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore kao i Izmjenu javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, od 15. marta, dok je Javno otvaranje prijava održano 8. aprila.

Nakon javnog otvaranja prijava, Pregledom dostavljenih prijava, Sekretarijat za razvojne projekte je ocijenio da su prijave koje su ispunile uslove iz navedene Odluke i Javnog poziva, su prijave pristigle od sljedećih podnosilaca:  S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD, UK i EXIGER CANADA INC, Kanada.

Podsjećamo Program za sticanje crnogorskog državljanstva preko investicija trajaće tri godine, počev od 1. januara 2019. i u tom periodu može se prihvatiti najviše 2.000 zahtjeva.

Zainteresovani pojedinci će imati sljedeću opciju: da ulože 250.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strsne Vlade u nerazvijenom području Crne Gore ili 450.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strane Vlade u razvijenom području Crne Gore.

Vlada će, pored toga, naplaćivati naknadu do 100.000 eura po podnesenom zahtjevu. Naknada će biti usmjerena u poseban fond za razvoj nerazvijenih područja. Programom će upravljati posebna Vladina agencija koja će angažovati unaprijed odobrene marketing agente.

Marketing agenti će biti zaduženi za uspješnu promociju ovog programa i privlačenje zainteresovanih investitora. Vlada će takođe angažovati renomirane Due Dilligence agente specijalizov ane za provjeru zainteresovanih aplikanata kao i neku od renomiranih revizorskih kuća / pravnih savjetnika da obavlja sve ostale potrebne provjere zainteresovanih kandidata.

Izvor: CDM