Izdata dozvola za novu kanalizacionu mrežu u Beranama

Uprava javnih radova dobila je upotrebnu dozvolu za novu kanalizacionu mrežu u Bernanama.

Projekat je vrijedan 12 miliona eura.

Radovi na kanalizacionom sistemu obuhvatili su rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove mreže u dužini od 21 kilometar, kao i izgradnju 1,5 kilometra atmosferske mreže, za koje je izdvojeno oko šest miliona eura.

U okviru projekta izgrađeno je i novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čiji je probni rad u završnoj fazi.

Takođe, očekuje se da uskoro budu završeni i radovi na novoj vodovodnoj mreži.

Kompletan posao sa 85 odsto se finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA – Regionalni razvoj, a ostatak obezbjeđuje Vlada Crne Gore iz kapitalnog budžeta.

Izvor: CDM