Pista na tivatskom aerodromu je u jako lošem stanju i u svakom trenutku je moguće njeno pucanje, što za posljedicu može da ima i pucanje pneumatika i moguće izlijetanje vazduhoplova sa poletno-sletne staze, tvrde iz Građanskog pokreta URA.

Podaci koje su saopštili iz te partije, kako su kazali, sadržani su u izvještaju Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) iz marta prošle godine.

“Procurjeli dokument ACV svjedoči o ugroženoj bezbjednosti kako domaćih tako i inostranih državljana koji putuju preko tivatske vazdušne luke. U pitanju je dokument od 10 strana koji je sačinila ACV u martu 2018. godine i koji do danas bio sakriven od očiju javnosti”, kazao je Filip Adžić, potpredsjednik URA.

U dokumentu se navodi da je komisija za certifikaciju Aerodroma Tivat u periodu od 26. do 30. marta 2018. izvršila detaljni pregled u oblasti fizičkih karakteristika aerodroma, da je konstatovano više nepravilnosti i neusaglašenosti sa regulatornim zahtjevima, te da je o svemu, kroz izvještaj, informisano i preduzeće Aerodromi Crne Gore.

Prema riječima Adžića, obaveza Aerodroma je bila da sačini Plan korektivnih mjera radi otklanjanja utvrđenih neusaglašenosti.

U dokumentu koji je URA predstavila javnosti, navodi se da je “na površini piste vidna pojava karakterističnih kružnih pukotina nastalih usljed izrazitog prisustva vode i da ih je nemoguće sanirati zapunjanjem bitumenskom masom već je neophodno izvršiti zamjenu habajućeg sloja“.

Dodaje se i da, “uzimajući u obzir povećan broj rotacija u predstojećim ljetnjim mjesecima, a u kombinaciji sa nepredviđenim atmosferskim uticajima i ograničenom mogućnošću za održavanje i kontrolisanje širenja pukotine, ista može biti proširena do te mjere da predstavlja opasnost za pucanje pneumatika i moguća izlijetanja vazduhoplova sa piste“.

“Jasno je da staza nije bezbjedna, da je trebalo preduzeti konkretne mjere za sanaciju, što prema našim informacijama, do sada nije urađeno”, kazao je Adžić.

Izvor: Boka news