IFAD ulaže značajna sredstva za razvoj poljoprivrede kroz projekat ,,Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja“

IFAD ulaže značajna sredstva za razvoj poljoprivrede kroz projekat ,,Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja“

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, sekretar Sekretarijata za preduzetnišvo i ekonomski razvoj Džafer Gusinjac i sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović razgovarali su danas sa direktorom RTCP projekta Igorom Jovanovićem i njegovim saradnicima koji su ih upoznali sa programima podrške za razvoj poljoprivrede.

Jovanović je istakao da međunarodni donator IFAD u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja radi na sprovođenju projekta koji se zove ,,Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja“. IFAD je inače banka Ujedinjenih nacija za razvoj poljoprivrede.

-Period implementacije projekta je 2017-2023. godina, a mi smo prošle godine imali konkretne rezultate tog projekta. Rezultati se ogledaju u dvije osnovne komponente  prva je razvoj klastera, a druga je transformacija ruralnih područja koja se ogleda u ruralnoj infrstrukturi. Što se tiče komponete jedan podržano je sedam projekata  iz Bijelog Polja koji su se odnosili na povećanje primarne prozvodnje i nabavku opreme, mehanizacije i priključaka. Što se tiče komponente dva opštini Bijelo Polje je odobren jedan putni pravac u dužini od 500 metara u Godijevu i dvije vodovodne sekundarne mreže u Dobrakovu i Pavinom Polju.

Jovanović objašnjava da je u 2019. godini budžet  mnogo veći pa za komponentu jedan  iznosi 700 hiljada eura, dok je prošle godine bio 140 hiljada. Što se tiče komponete dva koja se dijeli na putnu i vodovodnu infrastrukturu, za putnu je prošle godine bilo planirano oko 370 hiljada, a ove godine je predviđeno  nešto preko milion i 770 hiljada.

-Kada je riječ o vodovodnoj infrastrukturi prošle godine je bilo planirano nešto preko 100 hiljda eura, a za ovu godinu je biće opredijeljeno 750 hiljada eura. Javni poziv bi trebao da bude raspisan u drugoj polovini februara mjeseca.

Jovanović je dodao da je prošle godine projekat bio usmjeren na razvoj lanca vrijednosti maline, pa smo danas bili u prilici da prisustvujemo lijepom činu, a to je usvajanje dokumenata koji će poslužiti za formiranje klastera maline što je jedan od rezultata vezanih i za ovaj projekat, naglasio je Jovanović.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor