NOVI ZAKON PREDVIĐA MOGUĆNOST PROVJERE DA LI JE FISKALNI RAČUN EVIDENTIRAN KOD PORESKE UPRAVE PUTEM SMS-A

I građani u ulozi poreskih inspektora

Vlada je planirala da u kontrolu elektronske fiskalizacije, koja bi trebalo da startuje 1. januara naredne godine uključi i građane kroz proveru računa u roku od 90 dana od dana kupovine. Ta mogućnost je predviđena prijedlogom zakona ali nije definisano na koji način će Vlada pokušati da mobiliše, po grubim procjenama, armiju od 300.000 građana kupaca, da provjeravaju da li je račun koji su dobili ispravan, odnosno registrovan u Poreskoj upravi ili su i oni i država zakinuti za iznos poreza. SMS će po podacima sa računa biti signal Poreskoj upravi gdje i ko izdaje nefiskalizovane račune i usmjeritije na preduzimanje mjera, piše Pobjeda.

Način na koji će građanin moći da provjeri svoj račun će, kako je protekle sedmice i objasnio ministar finansija Darko Radunović, biti definisan podzakonskim aktom, nakon usvajanja zakona. On je dodao da se razmišlja o preuzimanju prakse drugih država, odnosno provjeri računa SMS-om, ali i pomenuo iskustvo Portugalije u kojoj je dodatni motiv bila i nagradna igra za “građane inspektore”. Ministar je kazao da je veoma bitno da građani imaju mogućnost provjere ispravnosti računa i obećao da će se u Ministarstvu potruditi da smisle motivišući kampanju.

Profesor na Fakultetu za menadžment i ekonomski analitičar dr Vasilije Kostić Pobjedi je kazao da ukoliko država želi u kompletan proces provjere da uključi i kupce onda to mora biti besplatno, jednostavno, brzo i lako. U suprotnom, kaže on, interesovanje neće biti očekivano i veoma brzo će opasti.

“Mogućnost provjere da li je fiskalni račun evidentiran kod Poreske uprave, odnosno valjan, biće značajan elemenat kontrole jer će to moći da učini svako lice koje bude konzument proizvoda i usluga. To može biti i inspekcija u svojstvu potrošača, što će predstavljati dodatni snažan pritisak na izdavaoce računa. Ako način bude jednostavan i lak, putem SMS i to besplatnog, onda će i imati dobre šanse da postane dio potrošačkog ponašanja, a time i da ostvari bolje efekte kaže Kostić i dodaje da vjeruje da će predviđeno rješenje imati pozitivnih efekata. Treba promisliti”, kaže on, i da li će ovo rješenje uticati i na efikasnost Poreske uprave.

Kostić upozorava da ukoliko provjera bude komplikovana i ne bude besplatna onda će željeni efekat izostati.

“To će onda biti samo jedan pokušaj sa negativnim posljedicama i na buduće aktivnosti. Posljedice negativne percepcije javnosti kod nas se zanemaruju, a one su od izuzetne važnosti za ubuduće i to ozbiljno treba uzeti u obzir. Javnost nije moguće pridobiti mobilisati na prethodno iznevjerenim očekivanjima, propalim pokušajima ili odustajanjima, što su elementi negativne percepcije. Zato je vrlo važno kako će svaka preduzeta aktivnost, pa i ova, završiti. Sa kakvim uspjehom”, objašnjava Kostić.

On naglašava da će naročito važan biti početak procesa, jer se tada ukrštaju očekivanja građana stvorena promocijom i onog što potrošač zaista treba da učini da bi provjerio račun. To je takozvani “trenutak istine”.

Kostić kaže i da ne treba očekivati baš previše, ukoliko kampanja ne bude dobro osmišljena, imajući u vidu nesklonost naših građana takvoj vrsti aktivnosti.

I predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju Predrag Sekulić Pobjedi je kazao da se mora osmisliti lak i motivišući način provjere računa.

“Dobar je potez to što je Prijedlogom zakona o elektronskoj fiskalizaciji data mogućnost građanima da 90 dana od kupovine, odnosno dobijanja računa provjere da li je on validan, odnosno registrovan kod Poreske uprave. Na taj način veliki broj građana će, naravno svojom voljom, biti praktično u funkciji inspektora”, rekao je Sekulić.

Izvjesno je, dodaje on, da građanima treba dati mogućnost da na najjednostavniji način, odnosno SMS-om provjere da li je račun validan.

Slanje SMS za provjeru treba da bude besplatno smatra i Sekulić.

Poslanik SDP-a Raško Konjević prilikom rasprave o Prijedlogu zakona u skupštinskom Odboru za ekonomiju je ocijenio da bi najjednostavniji način provjere bio SMS-om. To bi, istakao je on, uz dobru kampanju bila velika pomoć Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija.

Izvor: Pobjeda