Ministarstvo kulture je nakon četvorogodišnje primjene Uredbe o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, iniciralo 2012. godine prijedlog reorganizacije manifestacija i festivala, zbog promjena zakona kojima je definisano finansiranje nevladinih organizacija, kao i na osnovu potrebe da se institucionalno ojača njihov karakter“ – rekao je novinarima ministar Ljumović.

Prema njegovim riječima, Inicijativu Ministarstva kulture prepoznale su opštine Bijelo Polje i Herceg Novi. U Bijelom Polju je formirana JU Ratkovićeve večeri poezije, a JUK Herceg fest je dodatno pozicionirala svoj važan segment djelatnosti, organizaciju Hercegnovskog filmskog festivala “Montenegro Film Festival”, istako je Ljumović.

Iz tih razloga Ministartsvo kulture odgovorno prekida praksu da se zbog niza neriješenih pitanja i pravnog statusa manifestacija, nastavi sa podrškom manifestacijama i festivalima na dosadašnji način.

Uostalom, to je u skladu sa Programom razvoja kulture 2016-2020, u čijem je poglavlju 3.1.6. Manifestacije i festivali navedeno “da će njihovo organizaciono utemeljenje biti važno pitanje i uslov daljeg opstanka” – rekao je ministar kulture Janko Ljumović.

Opštine Bar i Kotor nijesu prihvatile Inicijativu Ministarstva kulture iz 2012. godine kojom su bili definisani preduslovi za nastavak finansiranja kulturnih manifestacija u tim opštinama, čime su te opštine sebe isključile iz daljeg finansiranja, objasnio je ministar kulture Janko Ljumović: