Neformalna grupa građana ,,Za spas Bistrice“, organizuje 19. oktobra u 12h ispred zgrade Opštine Bijelo Polje, protestni skup pod nazivom ,,Svi zajedno za spas Bistrice“.

Ovu neformalnu grupu građana su osnovali mladi bjelopoljski ekološki aktivisti, sa ciljem da odbrane rijeku Bistricu od devastacije gradnjom mini hidroelektrane, čije su implikacije na cjelokupan biodiverzitet, kao i na poljoprivredni i turistički potencijal tog kraja i Bijelog Polja.

Pozivamo sve građane, da nam se pridruže ispred Opštine Bijelo Polje, da svi zajedno poručimo da nećemo dozvoliti da se na rijeci Bistrici gradi hidroeletkrana, jer je ona dobro svih nas, buduća turistička i poljoprivredna snaga Bijelog Polja, od koje svi imamo koristi, i upravo zato dužni smo je čuvati za nas i naša pokoljenja, kazali su aktivisti.

Dok se ulaže milionima eura u investicije valorizacije, turističkog potencijala oko Đalovića pećine, žičaru, infrastrukturu, pješačke staze duž Đaloviće klisure koje prolazi tokom rijeke Bistrice, na drugoj strani se sprema izgradnja mHE na ovoj rijeci. Pored ostalog Rijeka Bistrica je najveće prirodno mrijestiliste ribe rijeke Lim. Implikacije su velike i za poljoprivredu i stočarstvo, što će pokrenuti i iseljavanje iz ovog kraja, kazali su iz organizacije protesta.

Pozivamo i sve ekološke aktiviste iz naše države i regiona, da nam se pridruže na protestu i da nam pomognu, da spasimo biser našeg grada rijeku Bistricu, istakli su iz ove Građanske incijative ”Za spas Bistrice.”