NVO Green Home je u petak podnjela tužbu Upravnom sudu kojom se traži poništenje odluke o odobrenju studije uticaja na životnu sredinu za projekat drugog bloka termoelektrane u Pljevljima.

Rješenje, koje je Agencija za zaštitu životne sredine izdala 22.02.2017. nije imalo sve elemente propisane Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Tako, u rješenju nisu navedeni razlozi na kojima se odluka zasniva, razlozi o prihvatanju ili odbijanju primjedbi zainteresovanih strana, kao ni definisane najvažnije mjere koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprječavanja, otklanjanja, ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica izgradnje i rada termoelektrane.

Između ostalog, projekat izgradnje TE Pljevlja II nije usklađen sa novim standardima koji su u aprilu usvojeni u Evropskoj uniji a koji predviđaju mnogo strožije granične vrijednosti emisije zagađujućih materija. Ovo znači da bi nova termoelektrana, u slučaju da bude izgrađena zagađivala vazduh više nego što je dozvoljeno i doprinjela pogoršanju ionako već veoma lošem kvalitetu vazduha u Pljevljima, a ne uticala na njegovo poboljšanje kako se to u ovom Elaboratu navodi.

Elaboratom nisu razmatrane emisije CO2 iz termoelektrane i nije analizirano kako bi Crna Gora mogla doprinjeti ostvarenju ciljeva Evropske unije za smanjenje emisije gasova staklene bašte (po kojima energetski sektor emisije CO2 treba da smanji na nulu do 2050. godine) u slučaju da se drugi blok termoelektrane izgradi.Osim toga, ono što je sporno jeste i način analiziranja uticaja na zdravlje koja je rađena na osnovu ljestvice vrednovanja (0-4) koja je podložna subjektivnoj ocjeni, a ne primjenom metoda sa kvantifikovanjem uticaja. Pitanje je takođe zbog čega nisu dostupni podaci o zdravlju stanovnika Pljevalja za period posle 2012. godine.

Nevjerovatno je da se rješenje za tako veliki energetski projekat kao što je gradnja TE Pljevlja II nalazi na svega dvije i po stranice. Po našem mišljenju, ovo rješenje treba poništiti i ponovo razmotriti da li je cijeli projekat isplativ i izvediv.