Grbović je funkcioner Bošnjačke stranke, a smijenio ga je bord direktora koji je imenovala bivša vlast.

Muradif Grbović

Odbor direktora “Montecargo” razriješio je izvršnog direktora Muradifa Grbovića i na njegovo mjesto imenovao za vršioca dužnosti Dragana Kljajevića.

Grbović je funkcioner Bošnjačke stranke, a smijenio ga je bord direktora koji je imenovala bivša vlast.

Kako se navodi u saopštenju “Montecarga” Grbović je smijenjen zbog propusta u realizaciji Ugovora o isporuci modernizovanih teretnih vagona serije Eas sa fimom “Kordun metali.

“Odbor direktora je informaciju o razrješenju zvršnog direktora dostavio Ministarstvu kapitalnih investicija. Propust izvršnog direktora ogleda se u činjenici da isti nije obezbjedio garanciju poslovne banke u skladu sa članom 14 zaključenog Ugovora a započeo je realizaciju posla po istom. Odbor direktora je proslijedio Ministarstvu za kapitalne investicije i izvještaj o vanrednoj reviziju zapošljavanja u društvu u periodu 2017-2020 godina”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je odbor prihvatajući lzvještaj internog revizora “konstatovao da je u postupku zapošljavanja bilo postupanja suprotno odlukama odbora direktora u periodu koji je bio predmet revizije”.

“Zbog svega navedenog evidentna je odgovornost dosadašnjeg izvršnog direktora zbog čega je i donijeta odluka o razrješenju”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vijesti