Gradjani Murina kod Plava odlučni da odbrane Murinsku rijeku od izgradnje mini hidroelektrane,od investitora izdejstovali da povuče mehanizaciju

0
1261

Koncesionar za gradnju mini hidroelektrane na lokalitetu Murinska rijeka,Dosova rijeka i Nenov potok,pokušao da sa mehanizaciom otpočne radove ali su ih gradjani Murine,njih pedesetak zabranili, i od investitora izdejstovali da povuče mehanizaciju.

Građani Murine pozdravili povlačenje mehanizacije sa lokacije Murinska rijeka gdje je bio planiran početak pripremnih radova za izgradnju dvije hidroelektrane.

Građani mjesnog centra Murino su se samorganizovali i potpisali peticiju protiv izgradnje hidroelektrana.

“Nakon toga u kordinaciji sa mjesnom zajednicom Murino organizovan je protest na kome je zatraženo od investitora da odustane od izvodjenja radova i povuče mehanizaciju, a od nadležnih institucija da ih zastite od ovog nauma koji ugrožava elementarne uslove za opstanak na ovim prostorima. U ljetnjim mjesecima ovi krajevi i onako tradicionalno kubure sa nestašicom pijace vode, a zahvateanje vode iznad vodoizvorišta Murinskog vodovoda direktvo bi ugrozilo snadbijevanje pijaćom vodom ovih naselja čime bi i onako teški uslovi za život bili dodatno dramatizovani. Da bi neko pravio profit, Murina treba da ostane bez pijaće vode i bez vode za navodnjavanje a da ne govorimo o upropaštenju našeg prirodnog i životnog ambijenta, dovoljna je sama pomisao kako bi avetinjski izgledalo suvo korito naše rijeke, zato smo odlučni da odbranimo našu rijeku i ništa nas u tome ne može pokolebati, očekujemo od nadležnih da nam pomognu i stave moratorijum na izgradnju kako bi smo svi zajedno pokazali odgovoran odnos”, navodi se u saopštenju mještana.

Pošto ivestitor nije posle prvog protesta povukao mehanizaciju, mještani su se danas ponovo spontano okupili i od investitora zahtijevali da povuče mehanizaciju, što je on na kraju i učinio.