TVRĐAVA IZNAD KOTORA

“Goražda” odolijeva vremenu, a hoće li neodgovornoj ruci čovjeka?

Mada bi mogla da bude prava turistička atrakcija, tvrđava Goražda je ipak, za sada samo – jedno više, neuređeno i neiskoriščeno kulturno dobro. Za tu tvrđavu mnogi, nažalost, nijesu ni čuli!

Foto: RTCG

Tvrđava Goražda kulturno je dobro, na vrhu istoimene zaravni iznad Kotora i Boke, na putu prema selu Njeguši.

Austrougarska fortifikacija u Boki, za mnoge je nepoznat spomenik kulture. Jedan od najatraktivnijih djelova graditeljskog naslijeđa u Crnoj Gori, nepoznat je, logično, i brojnim turistima. Oni koji su tvrđavu posjetili, kažu, prava šteta!

Foto: rtcg.me
Foto: RTCG

Sva od tesanog kamena, sa oklopnim kupolama koje su izražene i koje dominiraju u prostoru, Goražda, sa još nekoliko tvrđava, bila je za Boku glavna baza Austrougarske, na južnom Jadranu.

Tvrđave u Boki, Austro-Ugari su počeli graditi 30-tih godina 19. vijeka. Veliki dio utvrđenja u prilično je dobrom stanju, prkosi vjekovima.

Specifični i važni objekti, kakvi se nalaze u Boki, tako dobro očuvani, u svijetu se rijetko mogu naći. Vojni eksperti i danas se dive stručnosti graditelja Goražde, arhitekte pak, usklađenošću sa prirodnim okruženjem.

Foto: rtcg.me
Foto: RTCG

Značaj tvrđava u Boki, ogroman je i u međunarodnim okvirima. Zato su prošle godine, u junu, i dolazili eksperti koji su u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore pokrenuli pitanje tvrđava u Boki, saopštio je za Portal RTCG Aleksandar Dajković iz Ministarstva kulture.

“Tim eksperata je utvrdio da su neophodna detaljna istraživanja da bi kreirali koncept za buduću upotrebu tvrđave. Prošlogodišnja istraživanja fokusirana su na lasersku dokumentaciju, uz procjenu štete za dalje planiranje, što je sljedeća faza projekta. Rezultati kampanje predstavljaju osnovu za razvoj budućeg projekta. U predmetnim aktivnostima učestvovali su predstavnici Uprave za zaštitu kulturnih dobara i JU Centar za konzervaciju i arheologiju”, kazao je Dajković.

Foto: rtcg.me
Foto: RTCG

Po preglednoj panorami i Tivatskog i Kotorskog zaliva, koji se sa “Goražde” vide, i laicima je jasno koliki je značaj tvrđava imala tokom ratova. Zajedno sa utvrđenjima na Vrmcu, Trojicama i Grabovcu, sa osmatračnicom koja je zaštićena oklopom, Goražda je predstavljala “kičmu” lovćenske odbrambene zone.

Foto: rtcg.me
Foto: RTCG
.
Foto: RTCG

Za Portal RTCG Dajković, međutim, kaže kako oni u saradnji sa institucijama iz oblasti kulturne baštine, kroz brojne projekte prate stanje svih kulturnih dobara na teritoriji Crne Gore.

U pripremi su brojne studije zaštite kulturnih dobara i druga dokumenta, u kojima se, evidentira i stanje tvrđava, kako kaže Dajković, zavisno od zahvata.

“Ističemo i da Ministarstvo u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na prepoznavanju prioriteta za preduzimanje mjera na zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturnih dobara na održivoj osnovi. Sve navedene aktivnosti sprovodimo bez obzira na zakonske obaveze vlasnika – držaoca, koji su dužni da kulturno dobro čuvaju, pravilno koriste, redovno održavaju i da blagovremeno sprovode druge propisane ili utvrđene mjere zaštite,” kaže Dajković.

.

Upoznati su, kaže Dajković, u Ministarstvu da nije situacja sjajna, no proces sanacje je kompleksan i skup.

Zašto “Goražda” još nije atrakcija za turiste?

Upitani, međutim, da li će tvrđava Goražda biti uvrštena u turističku ponudu grada Kotora, po ugledu na Kotorske bedeme, iz Ministarstva kulture saopštili su da ostaju otvoreni za svaki vid saradnje, čiji je cilj turistička valorizacija, ne samo tvrđave Goražda, već i cijelog područja Kotora.

“Aktivnosti na sanaciji tog dobra su već započete, ali imajući u vidu stanje i brojnost kulturnih dobara Crne Gore, Ministarstvo kulture, sa aspekta svojih nadležnosti u saradnji sa organima državne uprave, nadležnim za ovu oblast, prije svega sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, nacionalnim i lokalnim upravama nastoji obezbijediti ravnomjeran tretman kulturnih dobara u Crnoj Gori i intenzivirati aktivnosti na turističkoj promociji”, naveo je Dajković.

.

“Ministarstvo kulture intenzivno radi na pronalaženju mehanizama za međunarodno finansiranje tih i sličnih projekata, pa je kroz publikaciju “Potencijali kulturne baštine Crne Gore – ekonomska valorizacija”, predstavljena i tvrđava Goražda, kao jedno od kulturnih dobara sa izuzetnim ekonomskim i turističkim potencijalom, koja može biti valorizovana na principima održivog razvoja i stavljanja u funkciju”, rekao je Dajković.

.

Dajković na kraju, u razgovoru za Portal, ističe da su rokovi i način valorizacije tvrđave, uslovljeni zakonskim regulativama iz oblasti zaštite kulturnih dobara i planiranja prostora i izgradnje objekata.

“U tom smislu, a u cilju adekvatne valorizacije i privođenja novoj namjeni tvrđave, neophodno je prije svega izvršiti arheološka i konzervatorska istraživanja, na temelju kojih će se pristupiti izradi tehničke dokumentacije, koja je glavni preduslov za izvođenje radova na predmetnom kulturnom dobru. U tom pravcu smo već počeli aktivnosti sa partnerima iz Austrije”, zaključio je Dajković.

Izvor: RTCG