Godina finansijske konsolidacije za Opštinu Pljevlja

Godina finansijske konsolidacije za Opštinu Pljevlja

I pored toga što je bila izborna, protekla godina bila je jedna od najuspješnijih u posljednjih nekoliko mandata lokalne uprave u Pljevljima. Bila je to godina finansijske konsolidacije i rekordnog ostvarenja Budžeta, saopštio je predsjednik Opštine Pljevlja Mirko Đačić, sumirajući rezultate, na godišnjoj konferenciji za novinare.

.

Godina raznovrsnog i sadržajnog kulturnog i društvenog života u Pljevljima, privrednog i infrastrukturnog napretka, godina značajnih investicija u kojoj su realizovani brojni projekti.

„Prošle godine ostvareno je 13,35 miliona eura budžetskih prihoda, najviše u posljednjih dvanaest godina. Rast nivoa prihoda pratilo je i smanjenje troškova. Lokalna uprava u Pljevljima posebnu pažnju posvetila je smanjenju tekućih troškova za nabavku goriva, troškova za održavanje voznog parka, kancelarijskog materijala, mobilnih i fiksnih telefona, interneta, reprezentacije i službenih putovanja. Efekti ušteda vidljivi su ne samo za 2018. godinu, već za cijeli prethodni mandat 2014 -2018. Za navedene stavke utrošeno je za 2018. godinu 98.072,35 eura, što je neuporedivo manje od perioda kada je vlast u Pljevljima vršila opozicija. Napominjemo da je 2012. godine za iste namjene utrošeno 232.987,42 eura“, istakao je Đačić.

On je dodao i da je rast prihoda i smanjenje troškova omogućilo da se opština Pljevlja skoro u potpunosti kreditno razduži. Kreditne obaveze su smanjene sa osam miliona eura u 2014. godini na 469.000 eura. Smanjen je i ukupan dug opštine sa 21 milion eura, koliko je iznosio posljednjeg dana 2014 godine, na 18,4 miliona, rekao je on.

.

„U odnosu na period od prije nekoliko godina, značajno je podignut nivo aktivnosti i radova na cijeloj teritoriji opštine. Prošle godine završeni su radovi i stavljeno je u funkciju nekoliko, u investicionom i u funkcionalnom smislu važnih komunalnih, saobraćajnih, infrastrukturnih i objekata društvenog standarda“, istakao je Đačić.

Predsjednik Pljevalja kazao je i da je poslije višegodišnje fazne izgradnje taj grad dobio i savremeni i moderno opremljen objekat Doma kulture. Počeo je sa radom i Dom za stara lica, a od strane resornog ministarstva dobijena je saglasnost o stavljanju u probni rad Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U ove kapitalne projekte sa nivoa Vlade Crne Gore i međunarodnih donatora, kao i iz opštinskog Budžeta uloženo je preko 15 miliona eura, dodao je Đačić.

Tekući troškovi Opštine (Foto: Opština Pljevlja)

„Ciljevi koje smo sebi postavili bili su visoki, ali smo zadovoljni urađenim jer smo ih u najvećoj mjeri ostvarili. Takav rad i odnos prema gradu zavrijedio je novo povjerenje građana Pljevalja. Građani su na lokalnim izborima iskazali nesumnjivo povjerenje prema izbornoj listi „Za dobro građana Pljevalja-Pobjednički!“ Koalicija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata i Bošnjačke stranke-Milo Đukanović,“ kazao je Đačić.

Đačić je saopštio da zbog dobijenog povjerenja nastavljaju rad sa nesmanjenom posvećenošću i odgovornošću. Istakao je da će tek započeta godina biti godina velikih ulaganja u komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu i dalju izgradnju u opštini Pljevlja.

„Početkom februara biće izabran izvođač radova za rekonstrukciju prve dionice puta Pljevlja – Metaljka. Procijenjena vrijednost posla je 12,6 miliona eura. Pripremili smo svu neophodnu projektno tehničku dokumentaciju i ispunili sve preduslove za skoro dobijanje građevinske dozvole za izgradnju prve faze nove Topalne. Poslovi prve faze ugovoreni su u vrijednosti 3,6 miliona eura, a u pripremi je i tender za izgradnju podstanice i toplovoda procijenjene vrijednosti četiri miliona eura. U toku je priprema tendera za projektovanje i izgradnju otvorenog bazena, nedaleko od SC „Ada“. U ovoj godini gradiće se i magistralni put od Vrulje do Mijakovića u dužini od osam kilometara za šta je 7,8 miliona eura obezbijedila Vlada Crne Gore. Nastavićemo uređenje centralne gradske zone. Slijedi asfltiranje, zatim i popločavanje ovog prostora i ugradnja javne rasvjete, uz opremanje urbanim mobilijarom. Ovi poslovi koštaće oko milion eura. Predračunska vrijednost novog investicionog ciklusa za pet najvažnijih kapitalnih projekata iznosi 31 milion eura,“ rekao je Đačić.

On je na kraju istakao da u ovoj godini slijedi organizaciona, ali i dalja finansijska konsolidacija. Već je urađena i stupila na snagu nova Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave u Pljevljima. Kazao je da će smanjiti broj javnih preduzeća, sve u cilju racionalizacije i efikasnijeg odgovora opštinskih službi i preduzeća na potrebe građana. Obećao je da će nastaviti ulaganja u kulturne programe, aktivnosti mladih i pojačati, kako je dodao, već izdašnu podršku selu i poljoprivredi.

izvor:rtcg.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor