Vlada Crne Gore je obrazovala Koordinacioni odbor za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Koordinacioni odbor, obrazovan kao privremeno radno tijelo Vlade, čine predsjednici Crne Gore, Skupštine Crne Gore i Vlade Crne Gore, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, ministri kulture, vanjskih i unutrašnjih poslova, odbrane, finansija, za ljudska i manjinska prava i zdravlja, princ Nikola Petrović Njegoš.

O odboru će biti i gradonačelnik Prijestonice Cetinje, predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, rektor Univerziteta Crne Gore, direktori JU Narodni muzej Crne Gore i Uprave za zaštitu kulturnih dobara i dr Aleksandar Čilikov, prof. dr Živko Andrijašević, mr Dragutin Papović, prof. dr Rifat Alihodžić, Pavle Goranović i Dimitrije Popović.

izvor: rtcg.me