Zabrinuti zbog mogućeg bankrota lokalne samouprave zbog presude da se da firmi “Rekreaturs” iz Budve isplati šest milona eura, odbornici SO Ulcinj odlučili su da formiraju parlamentarnu komisiju i radnu grupu koje će preispitati taj slučaj I razgovarati sa ministrom finansija i predsjednikom Vlade.

U nastavku zasjedanja, koje je počelo 29. maja, odbornici su  jednoglasno usvojili zaključke od šest tačaka oko slučaja poznatog K1.

Presudom Apelacionog suda,  a potom i Vrhovnog suda, Opština je dužna  da firmi “Rekreaturs” iz Budve isplati šest milona eura, zbog rušenja  kosovskog odmaralista u turističkom naselju  na Velikoj Plaži 1983 godine.

Konstatovano je  da  je Opstina Ulcinj bez krivice, ali i njeni građani  teško oštećeni  pravosnažnom odlukom pravosudnih organa, jer je   time  dovedena u situiaciju da neće moći da obavlja normalno  svoju funkciju garantovanu Ustavom Crne Gore.

Zabrinuti zbog mogućeg bankrota lokalne saouprave odbornici traže od Vlade da preduzme odgovarajuće mjere za prevazilaženje ove situacije, kao bi Opština mogla da djeluje zakonito i bez prepreka.  Dogovoreno je formiranje parlamentarne komisije koja će preispitati hronologiju događaja, podnijeti izvještaj SO i predloziti mjere koje bi možda mogle da utiču da se čitav slučaj preispita.

Obavezali su  predsjednika Opštine  da formira radnu grupu koja će se sastati i razgovarati  na ovu temu sa ministrom finasija i predsjednikom Vlade.