Država osim Javnog servisa može finansirati i privatne medije, ali pod tačno određenim principima, od kojih je najvažnija transparentnost, ocijenjeno je na centralnom Okruglom stolu o Nacrtu zakona o medijima održanom u Hotelu Podgorica.

U odnosu na postojeći zakon, najveća novina je formiranje Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koji se iz budžeta finansira u iznosu oko 0,03 odsto BDP-a, što iznosi oko 1,35 miliona eura.

FOND

Raspodjelu tih sredstava vrši Savjet agencije za elektronske medije koji se usmjerava u podfond za elektronske, komercijalne i neprofitne medije.

Nadalje, nezavisna komisija, koju formira Agencija za elektronske medije raspolaže sa 40 odsto sredstava koja se usmjerava u u podfond za dnevne i nedjeljne štampane i online medije.

Prema Nacrtu zakona, pet odsto ukupnih sredstava pripadaju organu zaduženom za raspodjelu odnosno Agenciji za elektronske medije.

Na konkurs za raspodjelu sredstava može se prijaviti osnivač medija koji je upisan u evidenciju medija najmanje dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa, i koji je dostavio i objavio podatke o vlasničkoj strukturi, kao i licima koji imaju stvarnu uredničku kontrolu.

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović kazao je da je Vlada u saradnji sa OSCE, Savjetom Evrope i Evropskom komisijom započela reviziju medijskog zakonodavstva čiji je cilj jačanje medijske regulative kao jednog od stubova demokratije.

„ Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture zalaže se za slobodu izražavanja i slobodu informisanja, kroz Nacrtom zakona slobodne i nezavisne medije, zaštitu ugleda novinara i raznovrsnosti medija. U tu svrhu biće uspostavljen Fond“, naveo je ministar.

U Nacrtu zakona se potencira transparetnost oglašavanja, transparentnost državnog oglašavanja ali i zaštita novinarskih izvora, jer novinar nije dužan da otkrije izvor informacija, sem u rijetkim izuzecima – kao što je činjenje ili prikrivanje nekog krivičnog djela.

ZAKON U PRAVOM SMJERU

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Mariz Davije (Maryse Daviet) kazala je da smatra da Ministarstvo kulture i evropske institucije rade u pravom smjeru što se tiče medijskih zakona.

„Sloboda i nezavisnost medija su kamen temeljac slobodnog društva. Veoma sam zadovoljna što se Crna Gora obavezala da zakon o medijima bude u skladu s evropskim zakonodavstvom“, navela je šefica Misije OEBS-a.

Eksper Savjeta Evrope Džon Barata Mir (Joan Barata Mir) poručio je da zakon o medijima mora biti kratak i jasan jer nije lako definisati medije, i potencirao potrebu donošenja zakona o vizuelnim medijima.

Prema njegovim riječima, zakon o medijima mora da promoviše samoregulaciju i samoregulatorna tijela: interna i eksterna.

On je rekao da država, osim javnih servisa može da finansira privatne medije, ali pod tačno određenim uslovima.

„ U prvom redu transparentnost, jer svi građani moraju znati kako je državni novac distribuiran. Takođe, privatni mediji moraju da vode evidenciju dobijanja državnog novca“, kazao je Barata.

Objasnio je da novinarski izvori moraju biti zaštićeni, uz par izuzetaka, kada je u pitanju činjenje ili prikrivanje krivičnog djela.

POTREBNE JASNIJE DEFINICIJE

Ekspertkinja Savjeta Evrope dr Tanja Kerševan Smokvina navela je da se mora naglasiti da je samoregulacija dobrovoljna, ali da se moraju poboljšati neke stvari u Nacrtu zakona .

„Što se tiče definicija, one moraju biti jasnije i moraju se poboljšati. Takođe, mora se jasnije definisati zaštita integriteta maloljetnika“, objasnila je ona.

Nacrt zakona, u kome su uvrštene sve preporuke Savjeta Evrope, OEBS-a i EK biće poslat na još jedno ekspertsko čitanje kod Savjeta Evrope i Evropske komisije.

izvor: Portal Analitika