Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, radi efikasnije kontrole tih transakcija, što će, prema riječima njenih predstavnika, doprinijeti smanjivanju neformalne ekonomije i povećanju naplate svih prihoda.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, Biljana Peranović, kazala je da je Predlog zakona utvrđen zbog potrebe za uspostavljanjem sistema koji će obezbijediti dostupnost podataka o prometu proizvoda i usluga.

“Ciljevi za uspostavljanje tog sistema se odnose na osiguranje stabilnih poreskih prihoda i punjenje budžeta, kao i efikasnu kontrolu transakcija svih proizvoda i usluga, što će doprinijeti smanjivanju neformalne ekonomije u toj oblasti, postepeno smanjenje poreske administracije, stvaranje uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem jasnih podataka o poslovanju poreskih obveznika”, kazala je Peranović nakon sjednice Vlade.

Ona je navela da je postojeći model fiskaliteta, koji se primjenjuje u Crnoj Gori, kompleksan i zastario. Model se zasniva na hardverskom rješenju, evidentiranje prometa se obavlja preko poreskih registar kasa i obuhvata samo dio prometa koji se realizuje u gotovini.

“Novim zakonom se predlaže zamjena postojećeg sistema poreskih registar kasa, kao i uvođenje softverskog sistema da bi se obezbijedio zadovoljavajući model fiskalizacije koji omogućava ekonomičan i efikasan inspekcijski nadzor”, rekla je Peranović.

Poreski obveznici su, kako je precizirala, dužni da obezbijede skup mjera koje će omogućiti elektronski prenos od naplatnog uređaja koji koristi poreski obveznik do informacionog sistema Poreske uprave (PU).

“Prenos podataka se realizuje prije izdavanja računa kupcu, a nakon dobijanja potvrde o prenosu od PU, račun se izdaje kupcu”, navela je Peranović.

Prema njenim riječima, poreski obveznici su obavezni da do primjene, koja je predviđena za 1. januar naredne godine, nabave elektronski naplatni uređaj.

“Da li će tu i država odnosno Vlada učestvovati o tome će se naknadno odlučiti”, kazala je Peranović.

Ona je saopštila da će za poreske obveznike, koji do sada nijesu bili fiskalizovani, troškovi iznositi oko 200 EUR plus sertifikovani potpis i paket interneta, koji košta pet EUR mjesečno, a elektronski potpis deset EUR na godišnjem nivou.

“Uspostavljanjem sistema očekuje se postizanje visokog stepena prijavljenih poreskih obaveza, što će dovesti do svođenja učešća neformalne ekonomije na najmanju moguću mjeru”, smatra Peranović.

Ona je kazala da se očekuje povećanje naplate svih prihoda, a biće i omogućena lakša kontrola PU da definiše poreske obveznike kod kojih se ne evidentira promet.

Peranović je, govoreći o poreskim izuzećima, navela da će to biti u najmanjoj mogućoj mjeri, i to za promet usluga u linijskom saobraćaju, poljoprivredne proizvođače i otkup poljoprivrednih proizvoda samo od gazdinstava.

“Izuzeće je napravljeno kod univerzalnih poštanskih usluga, bankarskih i usluga osiguranja i reosiguranja, po evropskim standardima, kao i kod igara na sreću i zabavnih igara. Takođe, igre na sreću i zabavne igre su na neki način fiskalizovane, jer su u obavezi da transakcije prijavljuju onlajn u Upravi za igre na sreću”, dodala je Peranović.

Prema studiji izvodljivosti, koju je uradila Svjetska banka (SB), evidentirano je da u Crnoj Gori trenutno ima oko 27 hiljada poreskih registar kasa.

“Od njih će oko 50 odsto biti moguće prilagoditi ovom novom sistemu odnosno samo nadograditi softvere. Za ostale poreske obveznike će biti potrebno da nabave adekvatni naplatni uređaj”, zaključila je Peranović.