Danas je, Pobjeda nastavila da objavljuje koliko crnogorske NVO prihoduju.Nakon što je objavila podatke da su samo 14 Nevladinih organizacija poslednje tri godine prihodovale preko 11 miliona eura.Takodje, da je  EU u prošloj godini dodijelila civilnim organizacijama u Crnoj Gori  više od četiri miliona eura,danas je objavila podatke da su rad NVO u Crnoj Gori  prošle godine sa dodatnih 595.814 eura podržale i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije,dok su iz Ambasade Savezne Republike Njemačke, bez dodatnih objašnjenja, odbili da odgovore na zahtjev Pobjede o novčanim iznosima koje izdvajaju za rad civilnih organizacija u Crnoj Gori.

Ambasada SR Njemačke neće o grantovima

Iz Ambasade Savezne Republike Njemačke, bez dodatnih objašnjenja, odbili su da odgovore na zahtjev Pobjede o novčanim iznosima koje izdvajaju za rad civilnih organizacija u Crnoj Gori. Na njihovo pitanje koliko su novca tokom protekle godine podijelili nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, koje su NVO dobile grantove, u kom iznosu i po kom osnovu, odgovoreno im je da Ambasada SR Njemačke ne može saopštiti te podatke. Na ponovljeni zahtjev Pobjede da objasne iz kojeg razloga ne mogu saopštavati te podatke, iz njemačke ambasade im je kratko saopšteno da su sve što su imali da kažu na tu temu rekli u prethodnom odgovoru.

Ambasada SAD je, kako   je odgovoreno Pobjedi, minule godine sa ukupno 450.000 dolara (411.636 eura) finansirala projekte 20 nevladinih organizacija u Crnoj Gori kroz programe Demokratske komisije za male grantove i Odjeljenja za medije i kulturu, a sa ciljem podrške Crnoj Gori u procesu evroatlantskih integracija, ekonomskog razvoja i promovisanja američkih vrijednosti.

Sa druge strane, Ambasada Velike Britanije je od svog ukupnog godišnjeg budžeta, koji iznosi 750.000 funti, za projektnu saradnju sa domaćim NVO izdvojila 156.000 funti, odnosno 184.179 eura.Iz ove dvije ambasade bili su, međutim, škrti na riječima kada je trebalo da preciziraju koji su iznosi pojedinačno opredijeljeni crnogorskim NVO.

Dok su iz britanskog veleposlanstva u Podgorici samo naveli osam NVO sa kojima je prošle godine ostvarena saradnja na poljima vladavine prava, dobrog ekonomskog upravljanja i izgradnje administrativnih kapaciteta, iz Ambasade SAD nijesu dobili ni toliko. Na zahtjev Pobjede da preciziraju i sume koje su pojedinačno izdvajane za rad crnogorskog civilnog sektora, iz Ambasade Velike Britanije im je rečeno da su u ovom trenutku u prilici da saopšte samo iznos ukupnih izdvajanja. Sa druge strane, iz Ambasade SAD uputili su ih na njihov zvanični sajt na kome se, međutim, od 20 NVO, koji se pominju u odgovoru Pobjedi, nalaze iznosi dodijeljenih grantova za samo njih 11.

Projekti

Među ovih 11 organizacija, o čijem finansiranju se više kaže na sajtu Ambasade SAD, najviše novca, 24.930 dolara, dobila je NVO „Djelujem” iz Ulcinja za organizaciju filmskog festivala Seanema, pod nazivom „Pazi na razlike”.Slijedi Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, koja se prošle godine bavila promocijom slobodnih i fer izbora u Crnoj Gori i koja je, u ime tog projekta, dobila 24.840 dolara.

Nešto manji iznosi, 24.455 dolara, dati su Centru za demokratsku tranziciju za projekat NATO info centar i 24.325 dolara NVO LGBT forumu „Progres” na osnovu projekta „Stojimo zajedno unapređivanje zaštite žrtava nasilja”, kojim su pokušali da treninzima i nadzorom poboljšaju policijske metode i kapacitete za borbu protiv rodnog i nasilja nad LGBT osobama.

Fudbalski klub Breznica iz Pljevalja dobio je 22.000 dolara za projekat „Inkluzija djece iz ranjivih grupa kroz sport, muziku i umjetnost”. Forum MNE dobio je 21.796 dolara za projekat „Prevencija radikalizacije mladih na sjeveru Crne Gore kroz omladinski rad”. U ime projekta „Mobilizacija ruralnih zajednica da brinu o životnoj sredini”, organizaciji Sjeverne zemlje sa sjedištem u Beranama odobreno je 21.636 dolara. Nevladinoj organizaciji „Niti” iz Bijelog Polja isplaćeno je 16.055 dolara za projekat „Put vune-potpuno prirodno” tokom koga je ova NVO nezaposlene žene i osobe sa invaliditetom obučavala za proizvodnju rukotvorina i pokretanje biznisa.

Na ime projekta „Pobijedi svoju predrasudu” nevladinoj organizaciji Mladi Romi isplaćeno je 13.000 dolara na osnovu kojih je organizovano niz aktivnosti u Podgorici, Nikšiću i Herceg Novom kako bi se podigla svijest javnosti o problemima Roma i borbi protiv predrasuda.

Aktivizam

NVO Alef iz Bijelog Polja dobila je 8.510 dolara za projekat „Osam mjeseci aktivizma”, čiji je cilj bio unapređenje kvaliteta života osoba koje žive u Domu za stare u Bijelom Polju. Organizaciji „Džonatan Livingston” sa Cetinja isplaćeno je 4.472 dolara za projekat „Omladinski klub za kreativnost”, čiji je cilj podizanje samopouzdanja i preduzetničkih vještina kod djece.

Kada je riječ o izdvajanjima građana Velike Britanije za rad domaćih NVO, iz Ambasade te zemlje im je saopšteno jedino da je minule godine saradnja ostvarena sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora, Centrom za monitoring i istraživanja, Institutom alternativa, NVO SEECOM, NVO Queer Montenegro, Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, NVO NOMEN i Udruženjem crnogorskih alumnista sa britanskih univerziteta.

Izvor:Pobjeda