Specijalno državno tužilaštvo (SDT) proširilo je istragu u akciji Klap na 14 pojedinaca i devet preduzeća koji su stekli imovinsku korist od četiri miliona eura na štetu države.


izvor: Mina

Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović, kazala je da je ta ostvarena protivpravna imovinska korist dalje korišćena za izgradnju nekretnina, kupovinu vozila i ličnu potrošnju članova kriminalne organizacije.

Ona je, na konferenciji za novinare SDT-a, saopštila da je prikupljanje dokumentacije od Poreske uprave, banaka i preduzeća, rezultiralo proširenjem istrage na 14 građana i devet kompanija.

“Postoji osnovana sumnja da su ti pojedinci i kompanije počinili krivična djela stvaranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji, krivično djelo prevare u službi, prevare putem pomaganja, utaje poreza i doprinosa i krivično djelo pranje novca”, precizirala je Mitrović.

Ona je navela da postoji osnovana sumnja da je ta kriminalna organizacija stvorena na teritoriji Crne Gore i da je djelovala u periodu od 2011. do kraja prošle godine.

“Postoji osnovana sumnja da su organizatori i članovi kriminalne organizacije imali unaprijed određene uloge i da je djelovala na dva načina. Određeni pojednici koji su označeni kao organizatori imali su plan da osnuju veliki broj kompanija čija ja primarna djelatnost izdavanje fiktivnih faktura za robu i usluge koje ne bi pružili drugim firmama. Nakon prethodnog dogovora sa odgovornima u firmama – uplatiocima izrađivali su fiktivne fakture na iznose koje su dogovorili, kao i na robu i usluge kojim se te firme pretežno bave”, objasnila je Mitrović.

Te fakture su, kako je dodala, predavane uplatiocima zbog knjiženja, nakon što bi prethodno obavili uplatu po takvim fakturama. Uplata bi istog dana bila podignuta i vraćena uplatiocima uz zadržavanje provizije, čime su firme – uplatioci utajili poreze, a izrađivači faktura utajili poreze putem pomaganja.

“Postoji osnovana sumnja da su odgovorni u firmama naručiocima predavali zahtjeve Poreskoj upravi (PU) da im se povrati ulazni porez na dodatu vrijednost (PDV) po takvim neplaćenim fakturama, a da su poreski inspektori, u okviru uloge u kriminalnoj organizaciji, prihvali fakture kao validne”, objasnila je Mitrović.

Inspektori su, kako je rekla, konstatovali da nema nepravilnosti, utvrđivali iznose koji se mogu vratiti kao PDV kredit i takve zapisnike ostavljali nadležnom organu PU kako bi se donijelo rješenje o povraćaju, čime su izvršili krivično djelo prevara u službi.

Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, kazao je da je ta kriminalna organizacija koristila veoma organizovane i sofisticirane metode, kada je u pitanju pranje novca.

“Izmišljena je fiktivna usluga i zahtjev za uslugom i novca nije bilo, a to je napravljenom fakturom pretvoreno u stvarnu situaciju. Država je izvršila povraćaj novca od oko četiri miliona eura, koji je bio drugih poreskih obveznika ili koji je država po raznim osnovama imala pravo da dobije”, objasnio je Katnić.

On je dodao da su od tog novca, koji je država kreditirala, građene zgrade i kupovani drugi proizvodi.

Katnić je rekao da su kao organizatori kriminalne grupe naznačeni B.P. i S.J, a funkcionisali su tako što su imali osobe sa kojima su sarađivali i davali im upute, a oni drugim članovima.

On je, odgovarajući na pitanje da li je u istrazi ispitivana poslovna komunikacija sa biznismenom Čedomirom Popovićem, kazao da ta osoba, za sada, nije bila predmet njihove istrage i podjsetio da SDT ne saopštava konkretna imena protiv kojih se pokreće postupak.

Katnić je, odgovarajući na pitanje da li je vlasnik preduzeća koji su obuhvaćeni istragom biznismen Edin Kolarević, rekao da SDT ne pokreće postupak protiv bilo kog lica pojedinačno, već počinilaca krivičnih djela.

“Ne znam ko je vlasnik tih preduzeća i ne interesuje me kao glavnog specijalnog tužioca. Ako je neko preduzeće počinilo krivično dijelo, pokrenuta je istraga, bez obzira na ime, prezime ili bilo koje drugo svojstvo”, saopštio je Katnić.

On je, odgovarajući na pitanje novinara zašto poreskim inspektorima nije određeno zadržavanje, naveo da u konkretnom slučaju nijesu bili ispunjeni zakonski uslovi za donošenje rješenja o zadržavanju, kao i da se u PU nastavlja istraga.

Katnić je kazao da ne postoji mogućnost da se izvrši bilo kakav pritisak na Tužilaštvo i da bez stepena osnovane sumnje uđe u neke istrage ili optužnice.

izvor: Mina