Kako Monstat radi smanjenim kapacitetima, riješili smo da pomognemo i, kao što smo obećali, napravimo preliminarni obračun pada crnogorskog Bruto društvenog  proizvoda (BDP) u drugom kvartalu 2020. godine, saopštila je konsultantska kompanija Fideliti konsalting na svom Fejsbuk profilu.

“Prema našim preliminarnim projekcijama na osnovu dostupnih podataka, pad crnogorskog BDP-a u drugom kvartalu (april, maj i jun) iznosi 24,6%. Dakle, pad BDP-a je toliko velik da je osvježio poglede na ekonomsku politiku. Svi donosioci odluka su saglasni da treba mijenjati crnogorski ekonomski model. Preliminarnu projekciju pada BDP-a napravili smo na osnovu poređenja podataka iz drugog kvartala 2020 u odnosu na drugi kvartal 2019. godine”, istakli su iz Fideliti konsaltinga.

Oni su poručili da su podaci sljedeći:

“1. Indeks prometa u uslugama manji je za 34,1%

2. Promet robe u trgovini na malo je manji za 22,8%

2. Indeks prometa u uslugama u sektoru I – Usluge smještaja i ishrane manji je za 77,1%

3. Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori bilježi pad od 15,9%

4. u aprilu nije bilo turista, u maju je broj noćenja u kolektivnom smještaju pao za 99% u odnosu na maj 2019. godine, u junu je broj noćenja u kolektivnom smještaju pao za 89,6% u odnosu na jun 2019. godine

5. Broj zaposlenih na kraju juna 2020. godine je manji za 35.000 u odnosu na kraju juna 2019. godine,

6. Značajno smanjenje uvoza i izvoza

7. Značajan pad ulaganja u osnovna sredstva

8. Značajan pad potrošnje države”, kazali su iz Fideliti konsaltinga.

Iz te konsultantske kuće zaklučuju “jasno je – neka padne BDP, da osvježi ekonomski model rasta Crne Gore!”

Izvor: Vijesti